Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

AIKIDOTEKNIKER

Keikogi — klädsel

Rei — bugning

Zazen — meditation

Aikitaiso — uppvärmning

Taisabaki

Ukemi

Stretch och styrka


Kogeki — attacker

Greppattacker

Slagattacker

Atemi


Suwariwaza

Hanmi handachiwaza

Omote, ura

Sotokaiten, uchikaiten


Katamewaza — grepp

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Hijikime osae

Kaiten osae


Nagewaza — kast

Kokyuho

Kokyunage

Koshinage

Aikinage

Shihonage

Kotegaeshi

Iriminage

Tenchinage

Kaitennage

Udekimenage

Aikiotoshi

Jujigarami

Ushiro kiriotoshi


Kaeshiwaza — kontring

Taninzugake — mot flera

Tantodori — mot kniv


Ken — svärdet

Suburi

Aikiken

Tachidori

Iaido


Jo — staven

Suburi

Kata

Aikijo

Jo — ken

Jodori


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Aikidotekniker


Greppattackerna i aikido, och uppföljningar av dem. Fler videoklipp på mitt YouTube-konto.

Kogeki — attacker


I aikido finns inga anfallstekniker, det vore att trotsa dess mest centrala principer, men det hindrar inte att en aikidoka bör lära sig att utföra olika attacktekniker kompetent och kraftfullt — för att partnern ska kunna öva sin aikido på rätt sätt. Man attackerar koncentrerat och helhjärtat, annars blir det svårt för partnern att hitta vägen till en riktigt sofistikerad aikido.

       Det viktigaste med attacken är att göra den utan tanke på vad kontringstekniken kommer att bli. Det är lätt en gång, men för varje upprepning av samma teknik blir det svårare. Den som attackerar kan inte låta bli att omedvetet rätta sig efter vad han vet ska komma, antingen genom att spjärna emot eller genom att alltför lättvindigt låta sig ledas, och därmed blir det gradvis mer och mer fel. Bara genom att varje gång attackera lika förutsättningslöst som om han inte har en aning om vad som ska följa, kan han hjälpa sin partner till en korrekt aikido.

       Det finns i princip två olika grupper av attacker - dels grepp och dels alla former av hugg, slag och sparkar. Greppen är förstås inte lika explosiva som slagattackerna, vilket också färgar av sig på hur aikidoteknikerna genomförs. Men oavsett vilken attack som utförs, ska angriparen ha samma känsla och inställning — sikta rakt på sitt mål, låta kraft flöda och försöka hålla god balans och kontroll.

       Det är lätt hänt i aikido att man med tiden attackerar slentrianmässigt, utan gnista och övertygelse, eftersom man vet att angreppet ändå är dömt att misslyckas. Det är inte lämpligt, för då kommer den stackars partnern att förlora skärpan i sin aikido. Man ska varje gång attackera hängivet, och behålla angriparens anda igenom hela tekniken - inte bara under första ansatsen. Även efter att slaget missat eller greppet förlorat sin stadga, ska angriparen fortsätta att rikta sin ki mot partnern, sträva att vända sitt centrum mot honom och bevara en god hållning, så gott det går. Han ska helt enkelt fortsätta att spela angriparens roll genom hela tekniken, inte bara i inledningen.

       Aikido är uttänkt för de allra bästa angreppen och de allra skickligaste angriparna. Därför är det viktigt att inte bara öva upp sin förmåga till försvar. I lika hög grad bör man putsa på sina attacker och förbättra dem, så att man kan hjälpa sin partner och sig själv till en alltmer sofistikerad aikido.

       Till skillnad från tävlingsformerna inom budo tränar aikido försvar mot alla tänkbara former av angrepp. Det kan tyckas som en ogenomtränglig skog av varianter men man upptäcker mer och mer hur besläktade angreppen är och därmed vilken ringa skillnad det behöver vara på försvarsteknikerna. Hur attackerna än ser ut är det alltid så att de riktas mot samma mål — den angripne. Denna enkla samstämmighet för med sig att försvaren inte heller är så förfärligt olika.

       Här följer de flesta och vanligaste attackformerna man tränar i aikido, först de olika greppen och sedan slagattackerna. Det är bara tomhänta attacker som är medräknade här, eftersom vapenformerna presenteras senare i boken.

Mer om kogeki

Mycket mer information om aikidons attacktekniker finns på min engelska hemsida:
Kogeki — attacks in aikido.

Mina aikidoböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd.
Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more.