Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

AIKIDOTEKNIKER

Keikogi — klädsel

Rei — bugning

Zazen — meditation

Aikitaiso — uppvärmning

Taisabaki

Ukemi

Stretch och styrka


Kogeki — attacker

Greppattacker

Slagattacker

Atemi


Suwariwaza

Hanmi handachiwaza

Omote, ura

Sotokaiten, uchikaiten


Katamewaza — grepp

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Hijikime osae

Kaiten osae


Nagewaza — kast

Kokyuho

Kokyunage

Koshinage

Aikinage

Shihonage

Kotegaeshi

Iriminage

Tenchinage

Kaitennage

Udekimenage

Aikiotoshi

Jujigarami

Ushiro kiriotoshi


Kaeshiwaza — kontring

Taninzugake — mot flera

Tantodori — mot kniv


Ken — svärdet

Suburi

Aikiken

Tachidori

Iaido


Jo — staven

Suburi

Kata

Aikijo

Jo — ken

Jodori


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Aikidotekniker

Greppattacker


Greppattacker
Katatedori är en hands grepp om partnerns handled. Det kan ske på två sätt: ai hanmi, där höger hand griper om höger handled på partnern, eller vänster griper om vänstra handleden, och gyaku hanmi, där höger griper om vänster eller vänster griper om höger. Vid dessa grepp bör man alltid stå med höger fot fram om höger hand griper, och vänster fot när vänster hand griper — det ger bäst balans.

       När man griper — och det gäller för alla grepp — ska lillfingret vara hårdast knutet och magen vänd mot greppet. Armen bör inte sträckas och spännas så att den blir stel, hellre mjuk men seg så att man behåller en viss flexibilitet och kan stå emot den som försöker rycka sig lös. Man bör försöka behålla sitt grepp så länge det går, även när partnern inlett sin teknik — det är det enda naturliga och det enda man hinner med när tekniken genomförs hastigt.

Morotedori
       Morotedori heter också katate ryotedori och innebär att båda händerna griper om en av partnerns handleder. För att inte partnern alltför lätt ska komma åt att slå, när man står där med båda sina händer upptagna, strävar man efter att ställa sig snett bakom honom och med hjälp av greppet om hans arm hindra honom från att vända sig om. Om man griper partnerns högra handled ska man ha sitt vänsterben framåt, och vice versa. När man ställer sig snett bakom honom är detta ben närmast partnern, vilket spelar stor roll för balansen.
Ryotedori
       Ryotedori är att gripa om partnerns båda handleder - höger griper om vänster och vänster griper om höger. Här vill man hålla ett visst avstånd mot partnern och vända sin kropp lite på sidan, så att man inte blir för sårbar för exempelvis sparkar. Det går förstås lika bra med höger som vänster ben fram.

       Den flitiga träningen av grepp om handleder kan verka onödig, men utan träning sitter man förvånande fast i sådana grepp. Dessutom var det på den tiden gränslöst värdefullt för samurajerna att behärska detta, eftersom det annars gick att hindra dem från att dra sina svärd.

Katadori
       Katadori är grepp om axeln. Man suger tag i partnerns dräkt vid axeln — en del gör det vid sidan och en del ovanpå, det gör ringa skillnad. Tänk åter på att lillfingret är viktigast och knyt det hårdast. Också här står man med höger fot fram när högerhanden griper, och vice versa.

       Ryokatadori är att gripa partnerns båda axlar. Tänk också här på att hålla ett visst avstånd och vrida kroppen en smula på sidan, för att inte bli alltför sårbar.

Munedori
       Munedori är grepp i dräktens slag, framme på bröstet. Om man knyter till handen ordentligt och inte håller sin arm spänd, utan stark och flexibel, är det inte så lätt att ta sig ur detta grepp.
Sodedori
       Sodedori är grepp om dräktens ärm. Man kan skilja på sodeguchi-dori, där grepp tas om ärmslutet nere vid handleden, och sodedori där det sker högre upp, närmare armbågen. Griper man samtidigt om båda ärmarna heter det ryosodedori.
Hijidori
       Hijidori är grepp om armbågen. Grepp om båda samtidigt heter ryohijidori.
Eridori
       Eridori är grepp om kragen, vilket enklast görs bakifrån, ushiro. Det görs mitt på, där nacken övergår i ryggrad.
Kubishime
       Kubishime är strypgrepp, vilket också enklast görs bakifrån, så att man lägger armen om partnerns hals. Ofta brukar man samtidigt gripa tag i partnerns ena handled. Då heter det egentligen katatedori kubishime.

       Strypgrepp framifrån tränas ytterst sällan i aikido, eftersom det anses som en ganska meningslös attack. Sker det med en hand, kan man hantera det precis som munadori, grepp över bröstkorgen, och sker det med båda händer är försvaret detsamma som mot ryokatadori, grepp om axlarna.

Kakaedori
       Kakaedori är famntag, vilket också brukar tränas bakifrån. Man griper ordentligt om partnern i midjehöjd, ovanför eller under hans armar, och håller ihop sina händer i ett fast grepp.

       De flesta greppattackerna kan utföras bakifrån, vilket heter ushirowaza. Antingen angriper man direkt bakifrån, eller börjar man framför partnern och slinker runt honom, samtidigt som man applicerar greppet. När attackerna utförs på detta sätt lägger man bara till ordet ushiro framför deras namn, såsom ushiro katadori, ushiro ryotedori och så vidare.

Mer om kogeki

Mycket mer information om aikidons attacktekniker finns på min engelska hemsida:
Kogeki — attacks in aikido.

Mina aikidoböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd.
Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more.