Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

AIKIDOTEKNIKER

Keikogi — klädsel

Rei — bugning

Zazen — meditation

Aikitaiso — uppvärmning

Taisabaki

Ukemi

Stretch och styrka


Kogeki — attacker

Greppattacker

Slagattacker

Sparkattacker

Atemi


Suwariwaza

Hanmi handachiwaza

Omote, ura

Sotokaiten, uchikaiten


Katamewaza — grepp

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Hijikime osae

Kaiten osae


Nagewaza — kast

Kokyuho

Kokyunage

Koshinage

Aikinage

Shihonage

Kotegaeshi

Iriminage

Tenchinage

Kaitennage

Udekimenage

Aikiotoshi

Jujigarami

Ushiro kiriotoshi


Kaeshiwaza — kontring

Taninzugake — mot flera

Tantodori — mot kniv


Ken — svärdet

Suburi

Aikiken

Tachidori

Iaido


Jo — staven

Suburi

31-kata

Aikijo

Jo — ken

Jodori


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Aikidotekniker

Katamewaza
- grepptekniker


katamewaza
Så var det äntligen dags för själva aikidoteknikerna. De kan enklast delas in i dels grepp och dels kast.

       Greppteknikerna, katamewaza, fungerar alla så att man behåller kontakten med sin partner från början till slut, och slutet brukar alltid vara en fasthållning där partnern ligger på golvet och försvararen sitter bredvid honom. I nagewaza, kastteknikerna, slungar man på ett eller annat sätt iväg partnern så att han tvingas på fall. Det händer ibland att man behåller kontakten med honom och slutar med en fasthållning — men det gäller långt ifrån alla kast.

       De grundläggande greppteknikerna är inte fler än fem till antalet, men sedan är det klart att man inom aikidon har variationer och blandformer i det oändliga. Dessa variationer kommer naturligt att dyka upp för de tränande, varefter de lär sig behärska grundteknikerna.

       För både grepp och kast gäller att grundteknikerna, som presenteras på de följande sidorna, är bästa sätt att stifta bekantskap med aikidon och dess principer. Även när man blivit riktigt snitsig på aikido och kan mängder av varianter, är det viktigt att ideligen återkomma till grundteknikerna och putsa på dem. De blir också hela tiden bättre, utvecklas allt längre, så att de inte alls upplevs som tradiga belastningar från grundkursen, utan som väl så inspirerande tekniker som någon av de udda varianterna.

       Greppen ges helt enkelt räknenamn från ett till fem: första tekniken, ikkyo, andra tekniken, nikyo, och så vidare till den femte tekniken, gokyo. De har också andra namn, som beskriver vad de uträttar — men dessa används sällan numera i aikido.

Mer om grundteknikerna

Mer information om grundteknikerna i aikido finns på min engelska hemsida:
Aikido basics

Ikkyo

Mer information om grundtekniken ikkyo, med videofilmer, finns på min engelska hemsida:
Ikkyo

Mina aikidoböcker

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd. Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.