Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

AIKIDOTEKNIKER

Keikogi — klädsel

Rei — bugning

Zazen — meditation

Aikitaiso — uppvärmning

Taisabaki

Ukemi

Stretch och styrka


Kogeki — attacker

Greppattacker

Slagattacker

Atemi


Suwariwaza

Hanmi handachiwaza

Omote, ura

Sotokaiten, uchikaiten


Katamewaza — grepp

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Hijikime osae

Kaiten osae


Nagewaza — kast

Kokyuho

Kokyunage

Koshinage

Aikinage

Shihonage

Kotegaeshi

Iriminage

Tenchinage

Kaitennage

Udekimenage

Aikiotoshi

Jujigarami

Ushiro kiriotoshi


Kaeshiwaza — kontring

Taninzugake — mot flera

Tantodori — mot kniv


Ken — svärdet

Suburi

Aikiken

Tachidori

Iaido


Jo — staven

Suburi

Kata

Aikijo

Jo — ken

Jodori


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Aikidotekniker

Nagewaza — kasttekniker


nagewaza
även om det ska förhålla sig så att greppteknikerna bör flyta lika smidigt och elegant som någon kastteknik, så är det med kasten som med min gamle teckningslärares upplevelse av falltekniken. Det är aikidons kast som är den tydliga uppvisningen i de harmoniska principerna, där partnern faller lika naturligt som böljor far fram över havsytan. Kraftfulla angripare bringas på fall till synes lika lättvindigt som om det var vad de från början ämnade sig, försvararen tycks inte göra mycket mer än kliva åt sidan och likt en polis i gatukorsningen visa vägen med tydliga handgester.

       Denna ytterst mjuka kastteknik kan vara svår för nybörjaren att begripa, mestadels beroende på att han inte heller har lärt sig att se igenom angreppets dynamik. Aikidons kast ska, liksom greppteknikerna, utnyttja partnerns angrepp och leda det på ett sätt som är lika naturligt som oemotståndligt. Då ser det hela ut som rena teatern, som om angriparen kastar sig alldeles självmant.

       Morihei Ueshiba utvecklade dessa naturliga kast så långt att han ofta inte ens behövde röra vid partnern. Det är faktiskt inte alls omöjligt, snarare märker man efter en tids träning att det är lättare i verkligheten än i fantasin. Sådana kast är bara en konsekvens av hur man accepterar anfallet och utnyttjar dess dynamik.

       Men det är vanskligt att försöka nå dithän med genvägar. Genom de grundläggande kasten lär man sig aikidons principer och övar sig i att förfina dem. Kasten utnyttjar framför allt två metoder — dels taisabaki, att flytta sig ur vägen för kraften, och dels kokyu, magandningens flöde. Den riktigt mjuka och sofistikerade kasttekniken vinner man genom att synkronisera sin kokyu med partnerns. Man blir så att säga ett med sin partner och kan därför dirigera honom lika självklart som man dirigerar sig själv.

       Fasthållningar, osae, används långt ifrån alltid i kastteknikerna. Det finns dock några, som vanligtvis görs stående. Vill man sätta sig ner med partnern i en ordentligt fasthållning brukar man använda till exempel grepptekniken nikyos osae, som beskrivits tidigare.

Mer om grundteknikerna

Mer information om grundteknikerna i aikido finns på min engelska hemsida:
Aikido basics

Mina aikidoböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd.
Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more.