Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

AIKIDOTEKNIKER

Keikogi — klädsel

Rei — bugning

Zazen — meditation

Aikitaiso — uppvärmning

Taisabaki

Ukemi

Stretch och styrka

Suwariwaza

Hanmi handachiwaza

Omote, ura

Sotokaiten, uchikaiten


Kogeki — attacker

Greppattacker

Slagattacker

Sparkattacker

Atemi


Katamewaza — grepp

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Hijikime osae

Kaiten osae


Nagewaza — kast

Kokyuho

Kokyunage

Koshinage

Aikinage

Shihonage

Kotegaeshi

Iriminage

Tenchinage

Kaitennage

Udekimenage

Aikiotoshi

Jujigarami

Ushiro kiriotoshi


Kaeshiwaza — kontring

Taninzugake — mot flera

Tantodori — mot kniv


Ken — svärdet

Suburi

Aikiken

Tachidori

Iaido


Jo — staven

Suburi

31-kata

Aikijo

Jo — ken

Jodori


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Aikidotekniker

Kaitennage


Kaitennage

kaitennage
Kaitennage betyder cirkelkast och brukar betraktas som kinkigt både att genomföra och att utsättas för. Såväl kast som fallteknik kräver att man har god kontroll på sin kropp, speciellt sitt centrum.

       Det går till så att man drar partnerns arm i en båge ner mot golvet och runt bakom honom. Om det är hans högerarm håller man den med sin egen vänster och vice versa. Samtidigt håller man ner hans huvud genom att lägga sin andra hand på hans nacke. Sedan vänder man sig i hans riktning och skickar iväg honom genom att fösa hans arm framåt. Om man föser armen i riktning mot hans huvud tillåter inte lederna att den helt sonika tar varvet runt - i stället gör hela kroppen det.

       Den här lustiga manövern med partnerns arm gör att många koncentrerar sig helt och fullt på den. I själva verket är det greppet om nacken som är det viktiga. Man håller honom hukad genom att pressa ner nacken framför sitt eget centrum, och i kastet tar man ett kliv framåt, mot hans huvud, vilket sätter honom i rörelse. Armen föser man mest för att han inte bara ska snubbla några steg framåt, utan verkligen falla.

       Man gör sällan någon fasthållning på kaitennage, då måste man hålla kvar i partnerns arm och det är en smula otympligt. Inte heller skiljer man mellan omote och ura. Däremot kan tekniken göras antingen i sotokaiten, utanför armen, eller uchikaiten, under den.

       Vid sotokaiten fattar man tag i partnerns arm nere vid handleden och drar den framför sig samtidigt som man kliver in vid partnerns sida och leder armen i en båge uppåt. Därpå svänger man runt, praktiskt taget på platsen och drar ner partnerns arm mot golvet, och så vidare.

       Vid uchikaiten för man ut partnerns arm från hans kropp och slinker in under den. Därefter svänger man runt och drar ner armen mot golvet, och så vidare. Vid denna form är det viktigt att först ha satt partnern i rörelse, så att han inte kan hitta på något fuffens när man passerar under hans arm. Om han är på väg framåt samtidigt som man slinker in under hans arm och hamnar bakom honom, ska det visa sig nog så svårt för honom att göra något åt saken.

Mer om grundteknikerna

Mer information om grundteknikerna i aikido finns på min engelska hemsida:
Aikido basics

Mina aikidoböcker

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd. Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.