Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

AIKIDOTEKNIKER

Keikogi — klädsel

Rei — bugning

Zazen — meditation

Aikitaiso — uppvärmning

Taisabaki

Ukemi

Stretch och styrka

Suwariwaza

Hanmi handachiwaza

Omote, ura

Sotokaiten, uchikaiten


Kogeki — attacker

Greppattacker

Slagattacker

Sparkattacker

Atemi


Katamewaza — grepp

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Hijikime osae

Kaiten osae


Nagewaza — kast

Kokyuho

Kokyunage

Koshinage

Aikinage

Shihonage

Kotegaeshi

Iriminage

Tenchinage

Kaitennage

Udekimenage

Aikiotoshi

Jujigarami

Ushiro kiriotoshi


Kaeshiwaza — kontring

Taninzugake — mot flera

Tantodori — mot kniv


Ken — svärdet

Suburi

Aikiken

Tachidori

Iaido


Jo — staven

Suburi

31-kata

Aikijo

Jo — ken

Jodori


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Aikidotekniker

Kaeshiwaza — kontringstekniker


I budokonsternas barndom på det tidiga 1900-talet rådde en del konkurrens och fientligheter mellan olika stilar och skolor. Det hände inte så sällan att de tränande i en dojo fick bevisa sin förmåga mot ganska illvilliga och hårdhänta tränande från andra håll. Morihei Ueshiba tvekade aldrig att anta sådana utmaningar, varken för egen del eller för sina elever. Han ville att ingen skulle tvivla på aikidons överlägsenhet.

       Samma typ av stolthet gjorde också att han ansåg det mycket viktigt att hans assistenter och instruktörer alltid skulle kunna rå på sina elever och sätta dem på plats, när det var nödvändigt. För den sakens skull lärde han dem, i all diskretion, en del kontringstekniker mot aikidons grepp och kast — så att instruktörerna aldrig skulle falla så att säga på eget grepp. Dessa kontringstekniker kallas kaeshiwaza och är numera allmänt gods inom aikidon.

       Det går förstås att kontra också de finurliga aikidoteknikerna — med aikidotekniker. Men man bör alltid minnas att det bara är möjligt i vissa situationer. En angripare kan inte göra mycket för att hejda utförandet av en aikidoteknik, om inte hans angrepp från början varit reserverat, återhållet. När han inte tar i med sin attack får inte heller aikidotekniken någon ordentlig energi att leda i rörelserna, och den går att avbryta. Annars är det förstås alltid möjligt att kontra en aikidoteknik som utförs bristfälligt eller felaktigt.

       Om inte någon av dessa omständigheter råder, ska det visa sig att kontringarna sällan fungerar. Man kan i stället råka skada sig när man försöker utföra dem.

       Kaeshiwaza tränas idag mest för att ännu bättre lära känna aikidons rörelsedynamik, grundernas funktion och betydelse. Teknikerna genomförs med hjälp av precis samma principer som gäller för alla andra aikidotekniker - följsamhet i stället för motstånd, tungt centrum och att bli ett med partnerns kiflöde.

       Om till exempel angriparen möts av tekniken ikkyo, kan han i sin tur göra samma teknik eller någon annan, genom att acceptera försvararens rörelse — inte spjärna emot den - och följa dess väg. Han beter sig alltså precis på samma sätt som försvararen gör vid teknikens inledning. Det gäller bara att hinna vända sin kraft från attackens raka linje till aikidoteknikens följsamma båge.

       Det vanligaste är att kontra en teknik med samma teknik, men det går också bra att övergå till någon annan aikidoteknik, så att man till exempel möter ikkyo med nikyo, shihonage med kokyunage, och så vidare. Det enda viktiga är att kvickt kunna vända sin roll från angripare till försvarare, så att partnern med sin aikidoteknik råkar göra något av en attack — då kan man lyckas med sin motåtgärd. Vid träning av detta kan man lätt hitta finurliga vägar och varianter.

       Ikkyo går till så att när partnern avancerar för att sänka angriparens arm, vänder sig denne helt om och tar ett steg från partnern. Då kan han dra sin arm utanför partnerns kraftområde och sedan vända och svänga tillbaka den, så att det plötsligt är partnern som råkar ut för ikkyo. Man kan träna detta fram och åter, så att ingen av de två lyckas få in en ikkyo, i ett evigt kretslopp. Det är en vanlig grundträning i aikido.

       Nikyo kan kontras just när partnern ska applicera själva handledsvridningen — om han griper i ens högerarm vänder man sig åt höger och sänker armbågen. Sedan är det lätt att applicera antingen nikyo eller någon annan teknik på partnern.

       Shihonage kan kontras redan vid första steget. När partnern fattar tag angriparens arm och leder den framför sig, tar angriparen själv ett steg fram och tar på så vis över initiativet i tekniken. Han kan då lätt göra shihonage.

       Det går också ibland bra att kontra precis i slutet på tekniken, när partnern just ska sänka angriparens arm bakom hans rygg. Om denne flyttar ett steg bakåt, tar stöd med andra armen om den fasthållna handen och för den ner framför sig, är det han som genomför shihonage.

Mer om kaeshiwaza

Mer information om kaeshiwaza finns på min engelska hemsida:
Kaeshiwaza

Mina aikidoböcker

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd. Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.