Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

AIKIDOTEKNIKER

Keikogi — klädsel

Rei — bugning

Zazen — meditation

Aikitaiso — uppvärmning

Taisabaki

Ukemi

Stretch och styrka


Kogeki — attacker

Greppattacker

Slagattacker

Atemi


Suwariwaza

Hanmi handachiwaza

Omote, ura

Sotokaiten, uchikaiten


Katamewaza — grepp

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Hijikime osae

Kaiten osae


Nagewaza — kast

Kokyuho

Kokyunage

Koshinage

Aikinage

Shihonage

Kotegaeshi

Iriminage

Tenchinage

Kaitennage

Udekimenage

Aikiotoshi

Jujigarami

Ushiro kiriotoshi


Kaeshiwaza — kontring

Taninzugake — mot flera

Tantodori — mot kniv


Ken — svärdet

Suburi

Aikiken

Tachidori

Iaido


Jo — staven

Suburi

Kata

Aikijo

Jo — ken

Jodori


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Aikidotekniker

Tantodori — försvar mot kniv


Aikidotekniken kotegaeshi mot knivattack. Fler videoklipp på mitt YouTube-konto.


Nog är kniven ett obehagligt redskap att ha emot sig, men i aikido hanteras sådana angrepp inte särskilt annorlunda än tomhänta attacker. Kniven är ju inte annat än en hård och vass förlängning av angriparens hand, ungefär som en lång nagel. Det är förstås nervösare att värja sig mot en sådan nagel, men i grunden detsamma som försvar mot hugg och stötar med tom hand.

       Eftersom man i aikido alltid flyttar sig ur vägen för attacken, spelar det inte så mycket roll vad för attack det är fråga om. Man kan också förklara det så att aikidon från början är uttänkt för väpnade angrepp, så i rörelserna ligger genomtänkta skydd mot knivens skärpa och den extra decimeter räckvidd som den ger partnern. Vad som tillkommer är blott att man avslutar tekniken med en avväpning.

       Man tränar förstås inte med riktiga knivar i aikido, i stället används attrapper av trä — precis som vid träning mot svärdsattacker. Kniven heter på japanska tanto och försvarsteknikerna mot knivattacker kallas tantodori.

       Det finns inte alltför många angreppsformer med kniv. Dels kan man stöta med den — mot hals, bröst eller mage. Det heter tsuki. Dels kan man hugga — shomen rakt uppifrån mot huvud eller bröstkorg, yokomen snett mot tinningen eller yokogiri horisontellt mot midjan. Det är de svepande huggen som brukar vara besvärligast att få bukt med, speciellt om partnern hugger så att säga bakvänt, det vill säga att högerhanden hugger från vänster åt höger. Samtidigt är det egentligen inte svårt att undkomma eller hejda huggattackernas yviga armrörelser.

       I träningen av tantodori märker man tydligt hur viktigt det är att alltid flytta sig ur vägen för attacken, och att ha god styrsel över både partnerns och ens egna rörelser under genomförandet av aikidotekniken. Om man inte har god kontroll under hela rörelsen är det lätt hänt att man råkar bli träffad av kniven — inte i den inledande attacken, men vid genomförandet av försvarstekniken.

       Alla aikidotekniker ska i och för sig fungera lika bra mot knivattacker, men det finns en som är speciellt uttänkt mot kniv. Det är gokyo, den femte grepptekniken, som har presenterats tidigare i boken. Den slutar med en fasthållning som också är en avväpning. Förutom detta sätt att avväpna partnern kan man praktiskt taget alltid använda fasthållningen i kotegaeshi för att ta partnerns kniv, vilken aikidoteknik man än har inlett med.

       Fasthållningen i nikyo är vansklig mot kniv, eftersom man kan råka bli skuren av den när man applicerar låsningen av partnerns arm. Däremot är det lätt att göra sankyo osae så att man behändigt lyckas avväpna partnern. Det bästa sättet att kartlägga hur aikido fungerar mot knivattacker är förstås att pröva sig fram.


Mer om tantodori

Mer information om tantodori finns på flera ställen på min engelska hemsida:
Tantodori
Tantodori basics
Tantodori ikkyo (med videofilmer)

Mina aikidoböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd.
Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more.