Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

AIKIDOTEKNIKER

Keikogi — klädsel

Rei — bugning

Zazen — meditation

Aikitaiso — uppvärmning

Taisabaki

Ukemi

Stretch och styrka

Suwariwaza

Hanmi handachiwaza

Omote, ura

Sotokaiten, uchikaiten


Kogeki — attacker

Greppattacker

Slagattacker

Sparkattacker

Atemi


Katamewaza — grepp

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Hijikime osae

Kaiten osae


Nagewaza — kast

Kokyuho

Kokyunage

Koshinage

Aikinage

Shihonage

Kotegaeshi

Iriminage

Tenchinage

Kaitennage

Udekimenage

Aikiotoshi

Jujigarami

Ushiro kiriotoshi


Kaeshiwaza — kontring

Taninzugake — mot flera

Tantodori — mot kniv


Ken — svärdet

Suburi

Aikiken

Tachidori

Iaido


Jo — staven

Suburi

31-kata

Aikijo

Jo — ken

Jodori


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Aikidotekniker

Jodori

Aikidotekniker mot olika attacker med stav, jodori. Fler videoklipp på mitt YouTube-konto.


Jodori är tomhänt försvar mot en angripare med jo. Alla aikidotekniker går att göra även mot ett sådant angrepp, men samtliga är inte riktigt praktiska. För de flesta gäller att man, efter att ha undkommit hugget eller stöten, griper tag i partnerns jo med båda sina händer — ungefär som om det var ens egen.

       Teknikerna görs sedan med staven som en förlängning av ens egna armar, och ungefär som om man angripits med katatedori, grepp om handleden. Man ser till den av partnerns händer som är längst fram i greppet om staven, och gör teknikerna på samma vis som man skulle ha gjort om partnern med den handen hade gripit ens egen främre handled.

       Ikkyo kan se ut så här: Partnern hugger chudan, som med svärd, och försvararen gör taisabaki åt höger. Han griper sedan partnerns jo med båda händer — vänster griper vid stavens fria ände — och för den i en båge tillbaka mot partnern. Sedan tar försvararen ett steg in mot partnern med vänster fot så att denne välter, och ett steg ut med högerfoten så att partnern sträcks ut på golvet. Fasthållningen går till så att man trycker staven mot partnerns arm och rygg.

       Detta var förstås ikkyo omote. Ikkyo ura börjar som omote men med andra steget söker man sig till partnerns högra sida. Sedan snurrar man ner honom med stavens hjälp.

       Shihonage är en smidig teknik mot jo. Om angriparen till exempel gör tsuki mot magen, kan man gå snett framåt med vänster fot och vrida kroppen åt höger, så att attackstöten passerar på höger sida. Sedan griper man staven med båda händer, nu med höger hand vid den fria änden, och trycker via vänsterhandsgreppet staven in mot partnerns vänstra sida. Det får hans kropp att vridas åt det hållet. I förlängningen av denna rörelse höjer man den sida av staven som partnern griper i, så att hans armar lyfter och man kan gå in under dem. Man svänger runt på samma sätt som vanligt i shihonage och drar ner partnern i fall bakåt med stavens hjälp.

       Det går också att fälla partnern utan att gå in under hans arm. Efter taisabaki drar man då först hans stav till sig och sedan i en båge runt, så att hans armar leds tillbaka mot honom, över hans huvud och sedan nedåt.

       Kokyunage är smidigt att göra mot jo, och det finns en mängd varianter. Om partnern till exempel attackerar med jodan gaeshi mot vänster tinning, kan man kliva in med höger fot mot hans vänstra sida, vända sig om och fånga staven med höger hand — när hugget precis är avslutat.

       Sedan drar man staven med sig åt vänster, så att vänsterhanden får grepp om dess fria ände och partnern sätts i rörelse snett åt vänster. Nu backar man med högerfoten och drar med högerhandsgreppet staven i en båge bakåt och uppåt, sedan nedåt och tillbaka en liten bit framåt. Man ritar ungefär en liggande åtta med den ände av staven som partnern griper i. Det tvingar honom på fall förbi försvararens högra sida.

En variant på jodori som tränas i aikido, är när försvararen håller i sin egen jo och en tomhänt partner griper tag i den. Dock gör man mot sådana angrepp praktiskt taget detsamma som när man själv griper tag i angriparens jo, så det behöver jag inte ge exempel på här.


Mer om jodori

Mer information om jodori finns på min engelska hemsida:
Jodori


Aikibatto jo

Information om aikibatto jo, ett system för stavövningar, finns på min engelska hemsida:
Aikibatto jo

Mina aikidoböcker

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd. Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.