Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

BUDO

Från Newton till Einstein

Funkar det?

Stillhet och monotoni

Tävlingens kontra

Det svarta bältet

Den förnämsta kampkonsten

Do

Kampkonst

Ordsvadebudo

Tradition och förnyelse

Klubbens inre krets

Och åren går

Fullblodsegoisten

Harar och sköldpaddor

Besvärjelse


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Budolexikon

Budo — lexikon

Ordlista för termerna i japansk kampkonstHär är en ordlista för japanska termer som används i budo, japansk kampkonst. Det är knappast en komplett lista — men i alla fall de flesta och vanligaste. Observera att stavningen (transkriberingen) av japanska termer inom budoarterna inte alltid stämmer med japanologin och språklexikon. Nedan tillämpas mestadels den stavning som blivit kutym inom budo, även om det varierar stort både mellan budoarter och inom dem.A   B   C   D   E   F  

G   H   I   J   K   L  

M   N   O   P   R   S  

T   U   W   Y   Z  

1-1000A

age(ru) lyfta upp

age-kusure-kotegaeshi-gatame stående fasthållning mot stående, med armlås, handledsvridning och grepp om huvudet, i ju-jutsu

age-tsuki stigande slag i karate

age-uke lyftande blockering i karate, se även jodan-uke

ago haka

agura-wo-kaku informell sittande ställning

ai harmoni, enighet

ai-hanmi grundposition, kontrahenterna står med samma fot fram, motsatt gyaku-hanmi (aikido)

aichudan två svärdsmän mot varandra i chudan-no-kamae

Aiki jinja aikidons helgedom i Iwama

aiki-no-michi aikido

aiki-otoshi kastteknik i aikido

aiki-taiso aikidons uppvärmningsövningar

aikido vägen genom livskraften till harmoni

aikido-toho svärdskonst och iaido, baserad på aikido, utvecklad av Shoji Nishio, Aikikai shihan

aikidoka aikidoutövare

aikijo stavträning i aikido

aikijujutsu den mjuka konsten krafternas harmoni, äldre kampkonstskola, även aikijutsu, se Daito ryu

aikijutsu konsten krafternas harmoni, äldre kampkonstskola, även aikijujutsu, se Daito ryu

Aikikai aiki-förening, term för Ueshibas aikido, knuten till Zaindan Hojin Aikikai

Aikikai shihan shihan inom Zaidan Hojin Aikikai

aikiken svärdsträning i aikido

aikinage kastteknik i aikido

aikuchi kniv utan parerplåt

aite partner i träningen

aiuchi samtidig träff, oavgjort

Ananku ljuset från södern, kata från karatestilen Shorin ryu

arigato ku itadake masu mycket högtidligt tack

arigato gozaimasu tack så mycket, för det som sker

arigato gozaimashita tack så mycket, för det som var

asahi dra svärdet och skära motståndarens underarmar i en rörelse

ashi ben, fot

ashi-dori-gatame stående fasthållning mot ryggliggande, med fotlås, i ju-jutsu

ashi-gatame stående fasthållning mot ryggliggande, med fotvridning, i ju-jutsu

ashiate sparktekniker

ashibarai bensvep

ashidorigarami stående benlåsteknik utförd med armarna i judo

ashigarami benkrok

ashigatame armlås med benet i judo

ashiguruma benhjul, kastteknik i judo

ashikannuki liggande benlåsteknik i judo

ashikubi vrist

ashimakikomi stående benlåsteknik utförd med benen i judo

ashisabaki fotarbete

ashiwaza fot- och bentekniker

atama huvud

atarito slående svärd, träffa sitt mål med svärdet

Atarito fjärde formen i Omori ryu iaido

atatamaru uppvärmning (kendo)

ate(ru) slå, stöta

atemi slag

atewaza slag- och sparktekniker, även atemi

ato-uchi fördröjt slag, fint

awase harmonierande rörelse

awase-te adderad, sammanfogad

awase-tsuki slag med båda händer samtidigt i karate, även morote-tsuki

awase-uke blockering med förenade händer

ayumi gång

ayumi-ashi alternerande steg, fotförflyttning som vid normal gång, jämför tsugi-ashi och okuri-ashi

ayumi-dachi naturlig promenadställningB

bakken att dra bokken, träsvärdet, från bältet

banzai hurra, hyllning

barai avvärja, parera, svepa undan, även harai

Bassai tränga in i fortet, kata i karate med två versioner, dai och sho

bassoku straff för regelbrott i tävling

batto draget svärd, att dra och hugga i en rörelse, också äldre namn för iaido

bensoku-dachi ställning med benen i kors i karate, även kosa-dachi

biki röra, förflytta

bo rundstav, längre än jo, cirka 1,8 meter

bogu rustningen i kendo

bogu-kumite kamp med full rustning

bokken träningssvärd av trä, även bokuto

bokuto träningssvärd av trä, även bokken

boshi svärdsspetsens mönster

boshin koncentrerat sinne

bu krig, kamp, strid, egentligen "använd inte hillebarden", även take

bu längdmått, cirka 0,3 cm, 10 bu = 1 sun, 100 bu = 1 shaku

budo kampens väg, samlingsnamn på japanska kampkonster

Budo kensho Budons författning, regler utformade 1987 av Nippon Budo Kyogikai

budoka budoutövare

Budokan Nippon Budokan, stor dojo i Tokyo

bugei krigskonst, samurajernas klassiska kampkonster

bugeisha utövare av krigskonst, samuraj

bujin krigare, soldat

bujutsu kampkonst, krigskonst, jämför budo

buki vapen

bunkai att plocka isär något, applikation av kata där rörelserna sätts in i partnerträning

bushi krigare

bushi-damashi krigaranda, del av det ridderliga idealet hos samurajerna

bushi-no-nasake krigarens ömsinthet, del av det ridderliga idealet hos samurajerna

bushido krigarens väg

butsu Buddha, buddhism

byobudaoshi fälla ihop skärmen, bensvepsteknik i karateC

chado teceremoni

chakuchi-ashi ersättande steg, att sätta ned foten där den andra foten nyss var

chiburi skaka blodet av svärdet, se även kochiburi, ochiburi och yokochiburi

chidori-ashi korsande steg, zigzag-förflyttning

chikai nära, ansikte mot ansikte med motståndaren

chikama nära avstånd, där man träffar motståndaren utan att behöva ta ett steg, se även uchima

chikara kraft

Chinte Makalösa händer, kata i karate

Chinto Strid i öster, kata i karatestilen Shorin ryu, även Gankaku

chinugui torka av blodet från svärdet, se även chiburi

cho-musubi fjärilsknut, en dekorativ knut för svärdsfodral och sageo

choji kryddnejlikträolja, som används på svärd för att de ska löpa smidigare i hand och balja, vid iaido

choku-tsuki rak stöt, rakt slag

chokusen-irimi att avancera rakt in

chosoku andning

chudan mittnivån, se även jodan och gedan

chudan-no-kamae mellersta garden, svärdsgard med svärdet i maghöjd

chudan-uke blockering på mellannivå i karate

chugaeri volt, voltfall

chui varning i tävling

chusen vinna på lott

chusoku fotens trampdynaD

d kan ibland stavas och uttalas t

dachi ställning

dai kyo soku kei stor, stark, snabb, mjuk

dai större, motsatt sho

daisensei stor lärare, hedersbenämning för 10 dan i kendo, se även osensei

daisho stor-liten, det långa och det korta svärdet i par

daito långsvärd, med klinga längre än två shaku, cirka 60 cm

Daito ryu skola i aikijujutsu, i efterföljd till Sokaku Takeda

dame fel, dåligt

dan steg, nivå, svartbältesgrad

datto att lösgöra svärdet från bältet

de framåt

deai inledande rörelse i kampen

deashibarai svep mot avancerande fot, svepteknik i judo

debanawaza se dehanawaza

dehanawaza slå till när motståndaren begynner sin rörelse, även sen-no-sen

do bröstharnesk, hugg mot detsamma i kendo

do väg, konst, även michi

do-in självmassage

dogi träningsdress i budo, även keikogi

dogu träningsutrustning i budo

dojime midjestrypningsteknik i judo

dojo plats där vägen utövas, träningslokal

doka poem om vägen

domo väldigt mycket, ytterst ledigt och informellt tack

domo arigato gozaimashita tack så väldigt mycket, för det som varit

domo arigato gozaimasu tack så väldigt mycket, för det som sker

dori grepp, fattning, även mochi

doshi utövare (do-shi, person som tränar vägen)

doshu vägherre, budoarts överhuvud

dozo var så godE

ebigarami knästående strypning bakifrån i judo

ebijime strypningsteknik i judo

embu uppvisning

embu sen förflyttningslinjer över golvet under kata (karate)

empi armbåge, även hiji, armbågstekniker i karate

Empi Flygande svala, kata i Shotokan, baserad på Wanshu från Okinawa

encho förlängning av match

enzen-no-metsuke blicken i fjärran

eri krage

eridori grepp om kragen

erijime stående strypningsteknik i judoF

fuchi gördel på svärdsfästet, vid parerplåten

fudo orubblig

fudochi orubblig visdom

fudodachi orubblig ställning, med bakre knät något utåtvridet och kroppen vinklad i hanmi, även sochin-dachi

fudoshin orubbligt sinne

fuho-koi vinna på motståndarens regelbrott

fukaku låg, även gedan

fukura svärdsspetsens form

fukushidoin assisterande instruktör, titel på budolärare, i aikido 2-3 dan

fukushin assisterande domare i match, se även shushin (kendo)

fumikomi framryckning med kroppen, som i svärdsstöt

fumikomi foten riktad framåt

fumikomi-ashi fotrörelse vid framryckning, där båda fötterna glider fram samtidigt

fumikomi-geri stampande spark i karate

funakogi-undo, roddövning, även torifune (aikido)

furikaburi hänga upp, rycka upp svärdet till jodan-no-kamae

furitama övning för att stilla ki

furitsuki cirkulärt slag i karate

fusen uteblivande, walkover i tävling

fusen-gachi vinna på walkover

fushin hejdat sinne

futaridori två angripare, även ninindoriG

g kan ibland stavas och uttalas k

gaeshi svep, svepande teknik, även kaeshi

gakko skola

gamae grundposition, gard, även kamae

Gankaku Trana på en sten, kata i karate, även Chinto

gankaku-dachi tranställning i karate, på ett ben, även tsuru-ashi-dachi och sagi-ashi-dachi

ganmen ansiktet

Ganmen ate stöt mot ansiktet, åttonde formen i Seitei iai

garami vidmakthålla, snärja

gari svep

gatame greppteknik, även katame

ge sida av dojo motsatt shizen

gedan låga nivån, se även jodan och chudan

gedan-barai låg blockering i karate

gedan-juji-uke låg korsblockering, med armarna i kors

gedan-no-kamae låg gard, svärdsgard med svärdet sänkt mot marken

gedan-uchi-barai yttre nedåtriktad blockering med öppen hand i karate

gedan-udeuke låg armblockering i karate

geiko träning, även keiko

Gekisai Förstöra, två kata i karate, Dai ichi och Ni, skapade av Chojun Miyagi 1940

gendai-budo modern budo, såsom aikido, judo, karate, m.fl., jämför ko-budo

gendai-to modernt svärd

genshin intuition, varsel

geri spark

getsugake månskugga, teknik som kopierar motståndaren

gi träningsdräkt, mer korrekt keikogi eller dogi

giho teknik

giri skära, hugga, även kiri

giri pliktkänsla, vad man bör göra, motsatt ninjo

go hård, statisk

go fem

go-no-sen återerövra initiativet genom en kontring

go-no-sen-o-toru försvar är lika med angrepp

go-tae statisk träning

godan femte nivån, femte svartbältesgraden

gogi domarnas konsultation

gohon-kumite femstegs-sparring i karate

Goju-ryu hård och mjuk skola, karatestil

Gojushiho 54 steg, kata i karate med två versioner, dai och sho

gokaku-geiko träning mellan jämbördiga

gokyo femte grepptekniken i aikido

gokyu graden 5 kyu

gomen nasai ursäkta

goshi höft, även koshi

goshin-jutsu självförsvar inom Kodokan judo

gunto militärt svärd, ofta fabriksframställt, även shingunto

guruma hjul, svängning

gyaku motsatt, omvänd

gyaku-gaeshijime liggande strypning i judo

gyaku-hanmi grundposition, kontrahenterna står med motsatt fot fram, motsatt ai-hanmi (aikido)

gyaku-hishigi liggande nacklås i judo

gyaku-juji liggande armlås i judo

gyaku-jujijime omvänt krysslås, grenslesittande strypteknik i judo

gyaku-kesagarami sittande armlås i judo

gyaku-kesagatame liggande fasthållning i judo

gyaku-kesagiri diagonalt svärdshugg uppåt

gyaku-mawashigeri omvänt rundspark i karate, även ura-mawashigeri

gyaku-okurieri stående mot hukande strypningsteknik i judo

gyaku-te-kamae att hålla svärdet med främre handen bakvänd, motsatt honte-kamae

gyaku-tekubi stående armlås med krokning av armar i judo

gyaku-tsuki slag med motsatt sidas fot fram

gyaku-tsuki knytnävsslag med motsatt fot fram i karate

gyaku-uchi svärdshugg med vänster fot fram

Gyakuto åttonde formen i Omori ryu iaidoH

ha svärdets egg, även hasaki

ha-age svärdet i gedan-no-kamae med eggen uppåt

hachi åtta

hachidan åttonde nivån, åttonde svartbältesgraden

hachiji-dachi naturlig ställning, med fötterna såsom kanji för talet åtta — så gott som jämfota med fötterna pekande utåt, jämför uchi-hachiji-dachi

hachimaki pannband

hadakajime naket halslås, strypteknik i judo

hai ja, motsatt iie

haiken bära svärd

haishu-uchi backhand-slag i karate

haishu-uke backhand-blockering i karate

haisoku-barai blockering med vristen i karate

haisoku-geri spark med vristen i karate

haito-uchi slag med handens tumsida i karate

hajime börja, startkommando i tävling och övningar

hajime-no-saho etikettsregler för begynnelse, motsatt owari-no-saho

hakama vida byxor som används i bland annat aikido, kendo och iaido

hakuhei draget svärd

hamon mönster på svärdsklingan

han-zenkutsu-dachi halv framåtsträckt ställning i karate, jämför zenkutsu-dachi

haneage studsa upp, lyfta svärdet efter att ha slagit ned motståndarens svärd

hanegoshi fjädrande höft, kastteknik i judo

hanemakikomi yttre vriden fjädrande höft, kastteknik i judo

Hangetsu Halvmåne, kata i karate, även Seisan

hangetsu-dachi halvmåneställning i karate

hanmi halv kropp, halvt öppen kroppsställning

hanmi-gamae halvt öppen gard

hanmi-handachiwaza träning sittande mot stående (aikido)

hanshi titel i kendo, iaido m.m., från 8 dan

hansoku regelbrott i tävling

hansokumake diskvalificering i tävling

hantei domslut i tävling

hantei-gachi vinna på domarbeslut

happo åtta riktningar, likvärdigt med alla riktningar

happo-giri hugg i åtta riktningar, svärdsövning

happo-no-kamae de åtta garderna: chudan, höger och vänster jodan, hasso och waki, samt gedan

hara mage, buk, också andlig styrka, se även tanden

hara-gatame stående fasthållning mot hukande stående, med arm- och halsgrepp, i ju-jutsu

haragatame armlås mot golvet i judo

harai avvärja, parera, svepa undan, även barai

haraido svepa undan motståndarens gard med svärdet och slå till i en rörelse

haraigiri svepa undan motståndarens gard med svärdet och hugga i en rörelse

haraigoshi svepande höft, kastteknik i judo

haraite svepande blockering i karate

haraitsurikomiashi svepande dragande vrist, kastteknik i judo

harakiri skära mage, vulgärt uttryck för det rituella självmordet seppuku

harau svärdsparad genom att fösa undan motståndarens svärd

hasaki susningen i luften vid svärdshugg

hasaki svärdets egg, även ha

hasamijime saxstrypning, stående mot hukande strypningsteknik i judo

hasamitsuki saxslag i karate

hashi gränslinje för matchyta (kendo)

hashiriwaza teknik utförd springande

hassen-maki svärdshugg över ögonen

hasso-gaeshi teknik med stav

hasso-no-kamae gard i axelhöjd, där kroppshållningen liknar kanji för åtta

hasuji eggens riktning i en svärdsrörelse

hata domarflagga (kendo)

hayaku kvickt

Heian fridfullt sinne, fem kata i karate — shodan t.o.m. godan, Gishin Funakoshis namn på Pinan

heiho krigskonst, strategi

heiko parallell

heiko-dachi naturlig ställning med fötterna på axelbredds avstånd och riktade framåt, i karate

heiko-tsuki parallellt slag, båda händerna slår samtidigt, i karate

heiritsu ställa sig på led, se även ichi retsu ni

heisoku-dachi ställning med fötterna ihop i karate

henka förändring

henka-waza variationer på grundtekniker

hente ändrande hand, att vända försvaret till angrepp (karate)

hera liten pinne baktill för att hålla hakama på plats

heta oskickligt, motsatt jozu

hidari vänster, motsatt migi

hidari-ashijime underliggande strypningsteknik i judo

hidari-kataseoi axelkastteknik i judo

hidari-shizentai grundställning med vänster fot fram och fötterna på axelbredds avstånd (judo)

hiji armbåge, även empi

hiji-dori grepp om armbåge

hiji-gatame stående fasthållning mot stående,med armbågslås, i ju-jutsu

hiji-kime osae greppteknik i aikido, ibland också kallad rokkyo

hiji-makikomi stående armlås i judo

hiji-otoshi armkast i judo

hiji-uke armbågsblockering i karate

hiki dra

hiki-te den hand som dras tillbaka när den andra slår, eller inåtdragande blockering, i karate

hikigiri dragande svärdshugg, skära genom att dra svärdet till sig

hikitate-geiko träning där en senior vägleder en junior

hikiuke dragande, gripande blockering i karate

hikiwake oavgjort, när tävlande hamnar jämnt eller samtidigt utför teknik

hikiwaza reträttstegsteknik (kendo)

himo rem

hineri vrida

hiragana japansk ljudskrift, se även katakana och kanji

hiraken flat knytnäve, med tummen vid pekfingrets sida och främre knogar som träffyta i karate

hiraki-ashi förlyttning med fotskifte

hishigi bryta, bända

hitoemi lika ställning, med fötterna parallellt framåt, bredare än hanmi

hitosashi-ipponken enfingernäve, knuten med pekfingerknogen framstickande

hitotsu-no-tachi parera och kontra med en enda svärdsteknik

hiza knä

hiza-asae-gatame sittande fasthållning mot magliggande, med armen tryckt mot golvet, i ju-jutsu

hiza-gatame liggande fasthållning mot liggande, med armbågslås, i ju-jutsu

hizagatame underliggande armlås i judo

hizageri knäspark, även hizaken-geri

hizaguruma knähjul, svepteknik i judo

hizahishigi benlås bakifrån i judo

hizajime strypningsteknik med korsade ben i judo

hizaken-geri knäspark, även hizageri

hizatorigarami sittande benlås i judo

hizatsuchi stöt med knät i karate

hizauke knäblockering i karate

ho metod, riktning, sida

hojo-jutsu repknytarkonsten

Hombu dojo högkvarters-dojo, till exempel i aikido familjen Ueshibas dojo i Tokyo

hon bas, ursprung

honte-kamae gard med normalt svärdsgrepp, motsatt gyakute-kamae

horan-no-kamae garden ägg i nästet, med ena handen kupad om den andra, i karate

hoso-koshi svärdshugg genom midjan

hoto stående bugning för svärdet

hyaku hundraI

iai sittande träning i karate

iai-goshi iaido-höft, stadig ställning med sänkta höfter

iai-hiza sittande på vänster fot med vänster knä och höger fot i golvet, samt höger knä utåt, även tate-hiza

iaido konsten att hantera det japanska svärdet

iaito träningssvärd för iaido, ej handsmide, ofta ej skarpslipat

ibuki andningsteknik

ichi ett

ichimonji-giri hugga på rak linje med svärd

ichiretsu ni ställa sig på ett led, se även heiritsu

igi protest i samband med tävling

iie nej, motsatt hai

iki viljekraft

ikkajo äldre term för aikidotekniken ikkyo, används inom aikijujutsu

ikkyo första grepptekniken i aikido

ikkyu graden 1 kyu, högsta kyugraden

in japanska för yin, motsatt yo, se t'ai chi

in-no-te yin-hand, ett sätt att benämnda bakre, offensiva handen i karate, motsatt yo-no-te

in-yo japanska för yin och yang, se t'ai chi

ippon full poäng (10 poäng i judo), korrekt genomförd teknik i budotävling. Jämför waza-ari och yuko

ippon-gachi vinna på en poäng

ippon-ken enfingersnäve, knuten med antingen pek- eller långfingerknogen framskjuten i karate

ippon-kumite kamp mot en motståndare (karate)

ippon-nukite stöt med pekfingret

ippon-tsuki enfingersstöt i karate

irimi in mot kroppen, inåt, motsatt tenkan

iriminage ingångskast, teknik i aikido

issashaku en shaku, principen att svärdet inte bör föras fram mer än cirka en fot med enbart armrörelse

issoku-itto-no-ma avståndet vid vilket man kommer åt motståndaren genom att ta ett steg, även uchima

itsutsu-no-kata femformer, kata i judo

itten-no-kamae enpunktsställning, där svärdet hålls så att motståndaren bara ser spetsen, inte klingan

itto-ryodan klyva motståndaren med ett svärdshugg

Inyo-shin-tai femte formen i Omori ryu iaido

Inyo-shintai-kaewaza elfte formen i Omori ryu iaido

Isshin-ryu ett hjärtas skola, karatestil från Okinawa

Iwama ryu Iwama-skolan, M. Saitos aikido, döpt efter orten Iwama där hans dojo ligger

Iwama ort i Japan där M. Saitos dojo ligger, tidigare Morihei UeshibasJ

ji svärdsklingans yta mellan shinogi och eggen

Ji'in kata i karate, döpt efter ett helgon

jigeiko fri träning, även jiyu-waza och jiyu-renshi

jigohontai grundställning med fötterna bredare isär än i shizen-hontai (judo)

jikaku-mushi kränkande agerande på tävling

jikan tid, klocka

jiku-ashi vändande fot, vid kroppsvridning

jintai kyusho vitala, känsliga punkter på kroppen (karate)

Jion kata i karatestilen Shorei-ryu, döpt efter buddhisttemplet Jion-ji

Jitte Tio händer, kata i karate

jiu-jitsu mjuk teknik, äldre stavning av jujutsu

jiyu-ippon-kumite fri enstegssparring

jiyu-kumite fri sparring (karate)

jiyu-renshi fri träning, även jiyuwaza och jigeiko

jiyu-waza fri träning, även jiyurenshi och jigeiko

jo awase övning stav mot stav i aikido

jo rundstav i trä om 127,5 cm i längd och drygt 2 cm i diameter

jo-ha-kyu inledning, utveckling, avslutning, tre stadier — från dansmusiken — där hastigheten tilltar mellan varje

jodan höga nivån, jämför chudan och gedan

jodan-no-kamae hög gard, svärdsgard med svärdet lyft ovanför huvudet

jodan-uke hög blockering, se även age-uke

jodo stavens väg, kampkonst

jodori försvar mot stav (aikido)

jogai utanför mattan

joge-buri stort hugg med svärd, ned till några cm över golvet

joseki höga sidan i dojo, även shinzen

jowan överarm

jozu skickligt, motsatt heta

ju tae mjuk träning

ju tio

ju mjuk

ju-no-kata mjukhetsform, kata i judo

judan tionde nivån, tionde och högsta svartbältesgraden

judo den mjuka vägen

judoka judoutövare

juji kors

juji-gatame liggande fasthålling mot ryggliggande, med armbågslås, i ju-jutsu

juji-no-kamae gard med två korsade svärd

jujigarami korskast, teknik i aikido

jujutsu den mjuka tekniken (skrivs också ibland jujitsu och jiujitsu)

jumbi taiso uppvärmning i aikido, även aikitaiso

jumonji-no-kamae gard med svärdet vid axeln, pekande rakt fram

Junto sjunde formen i Omori ryu iaido

juntsuki slag med samma sidas fot fram, term använd i Wado ryu, annars vanligen oitsuki

jutsu teknik, konst, färdighet

Jutte tio händer, kata i karatestilen Shorei-ryu

jyogai kliva utanför matchområdetK

k kan ibland stavas och uttalas g

kachi vinst i tävling

kachinuki tävling med motståndare på rad (kendo)

kaeshi motattack, kontring

kaeshi svep, svepande teknik, även gaeshi

kaeshi-jime strypningsteknik på hukande i judo

kaeshi-tsuki stöt med stav

kaeshi-waza kontringstekniker, motsatta tekniker

kagamibiraki nyårsfirande i Japan

kagato häl

kagatojime underliggande strypningsteknik i judo

kage-ugokashi skuggrörelse, avslöja motståndarens avsikter genom en fint

kagi-tsuki krokslag i karate

kai förening, sällskap

kaikoken-tsuki krabbskalsslag i karate

kaishaku assistent vid det rituella självmordet seppuku

kaishaku assistent vid det rituella självmordet seppuku

kaisho öppen hand, tekniker i karate där handen inte knyts

kaiso grundare, kallas till exempel ofta aikidons Morihei Ueshiba

kaiten osae greppteknik i aikido

kaiten vändning

kaitennage cirkelkast i aikido

kakae famntag

kakae-te fångande blockering, där motståndarens arm snärjs, i karate

kakaedori famntagsgrepp

kakari-geiko angreppsträning, angrepp i köordning, där försvararen öppnar sig för viss attack

kakato häl

kakato-geri hälspark

kake attack, att genomföra sin teknik

kake-te krokande blockering i karate

kakegoe attackvrål, kiai vid attackteknik

kakiwake öppnande blockering, där en attack med båda armar slås undan utåt, i karate

kakushiwaza dolda tekniker (karate)

kakuto handledens bas

kakuto-uchi handledsslag, även ko-uchi

kakuto-uke handledsblockering, även ko-uke

kama grässkära, på Okinawa använd som vapen i karate

kamae grundposition, gard, även gamae

kami hög, ovanför, överkropp

kami gudom

kami-hizagatame grenslesittande armlås i judo

kami-sankakugatame omvänt liggande fasthållning i judo

kami-shihoashijime omvänt liggande strypningsteknik i judo

kami-shihobasami omvänt underliggande strypningsteknik i judo

kami-shihogatame övre fyrpunktslås, fasthållning i judo

kami-shihojime omvänt underliggande strypningsteknik i judo

kami-udehishigi-jujigatame grenslesittande armlåsteknik i judo

kamiza gudarnas säte, hedersplats i dojo, se även shinzen

kan intuition

kangeiko midvinterträning

kanibasami bensaxofferkast i judo

kanigarami liggande bensaxfällning i judo

kanji ideogram, japansk term för den kinesiska bildskriften, se även hiragana och katakana

Kanku Se mot skyn, kata i karate med två varianter — dai och sho, även kallad Ku-shanku

kanmuri-irimi-giri uppåtriktat svärdshugg

kannuki tvärs

kannukigatame stående armlås i judo

kansetsu kroppsled

kansetsuwaza ledvridningstekniker

kanuki-gatame sittande fasthållning mot sidliggande, med armbågslåsning, i ju-jutsu

kappo återupplivningsteknik för avsvimmade, även katsu

kara tom, tomhet, även ku

kara främmande, utländsk, ofta syftande på kinesisk, fordom använd kanji för karate

karappo försvar mot två angripare efter varandra

karatedo tomma handens väg

karateka karateutövare

karuma gard med svärdet horisontellt vid sidan och spetsen bakåt

Kashima shinto ryu svärdsskola

kashira ändstycke på svärdsfästet

kashira huvud, hög

kashira-ate stöt med svärdsfästets ändstycke

kashiragatame nackgreppsfasthållning i judo

kasso-teki osynlig motståndare

kasumi bergsdimma, svärdsgrepp med armar i kors för att dölja teknik

kasumi svänga svärdet mot motståndarens ögon för att distrahera

kata axel

kata form, förutbestämt rörelseschema

kata-ashidori benlyftskast i judo

kata-ashihishigi stående benlås i judo

kata-dori grepp om axel

kata-gatame axellås, fasthållning i judo

kata-guruma axelhjul, kastteknik i judo

kata-hajime enkelt vinglås, strypteknik i judo

kata-jime underliggande strypningsteknik med benen i judo

kata-jujijime halvkrysslås, strypteknik i judo

kata-osae stående fasthållning mot magliggande, med handledsvridning, i ju-jutsu

kata-osaegatame liggande fasthållning i judo

katakana japansk ljudskrift, se även hiragana och kanji

katame greppteknik, även gatame

katame-no-kata greppform, kata i judo

katame-waza grepptekniker

katana det japanska svärdet, med cirka 60 cm lång klinga, buret i bältet med eggen uppåt, se även ken, tachi och to

katana-bukuro svärdsväska

katana-mei signerad sida på svärd

katana-o-motte hämta svärd

kataseoi axelkast i judo

katate enhandsteknik

katate-dori grepp om handled

katate-giri enhandshugg med svärd

katate-jime liggande strypningsteknik i judo

katate-ryotedori grepp med båda händer, även morotedori

katawaguruma halvhjul, kastteknik i karate

Katori shinto ryu svärdsskola

katsu återupplivningsteknik för avsvimmade, även kappo

katsu vinna

katsu-te livgivande hand, ett sätt att benämnda bakre, offensiva handen i karate, motsatt shi-te

katsugiwaza skyddsmanöverteknik i kendo

katsujin-ken svärdet som tar liv, svärdsman med låg anda, motsatt satsujin-ken

kawari förändring

keage snärtspark i karate, jämför kekomi

keiko kycklingnäbbshand, handteknik i karate

keiko träning, även geiko

keiko-gi träningsdress, även dogi

keikoken-uchi slag med en knoge i karate

keikoku varning i judotävling

keirei formell bugning

kekomi stötspark, jämför keage

kempo nävens lag, samlingsnamn för knytnävskonster, såsom karate och Shorinji-kempo

ken svärd, se även katana, tachi och to

kendo japansk fäktning

kendoka kendoutövare

kengi svärdsteknik

kengo stark svärdsman

kensei svärdshelgon

kenshin-ittai svärdet och sinnet är ett

kensuijime strypningsteknik med benen i judo

kentsui hammarnäve, slag med knytnävens lillfingersida i karate, även tettsui

kesa diagonalt löpande band på buddhistmunkars dräkt

kesa-garami liggande armlås i judo

kesa-gatame halsdukslås, fasthållning i judo

kesa-gatame-kubihishigi liggande nacklås i judo

kesa-giri diagonalt svärdshugg, se även ogesa

Kesa-giri femte formen i Seitei iai

ki oregelbundet, onormalt

ki anda, energi, livskraften

Ki-aikido K. Toheis aikido, se Ki-no-kenkyukai

ki-ken-tai-ichi energi, svärd och kropp är ett

ki-musubi att knyta sin ki till partnerns

ki-nagare flödande träning

Ki-no-kenkyukai Toheis aikidoskola, Shinshin toitsu

ki-no-te oregelbunden hand, ett sätt att benämnda bakre, offensiva handen i karate, motsatt sei-no-te

ki-o-tsuke redoställning med hälarna ihop och händerna längs sidorna, i karate

kiai samlad ki, kraftansamling, utrop

kiba-dachi ryttarställning, med benen brett isär och fötterna framåt, jämför naihanchi-dachi och shiko-dachi

kihon grund (karate)

Kihon Grund, kata i karate, även Taikyoku

kihon-ippon-kumite grundläggande enstegssparring i karate

kihon-waza grundteknikträning

kikai-tanden oceanen av ki i kroppens centrum

kiken dra sig ur match i tävling

kiken-gachi seger genom att motståndaren drar sig ur

kime fokusering, anspänning

kime-no-kata beslutsamhetsform, kata i judo, även shinken-shobu-no-kata

kimete avgörande teknik

kimono klädnad, klädsel

kingeri framåtspark mot skrevet

kiri skära, hugga, även giri

kiri-age diagonalt hugg underifrån, även gyaku-kesagiri

kiri-gaeshi partnerövning där både hugger mot varandra med svärd fram och åter över golvet

kiri-kaeshi svärdshuggövning

kiri-komi djupt svärdshugg

kiri-kudashi avslutande hugg

kiri-musubi korsa svärd med motståndaren, fäktas

kiri-oroshi hugga nedåt med svärd, även kiri-otoshi

kiri-otoshi hugga nedåt med svärd, även kiri-oroshi

kiri-otoshi-waza båda kontrahenter hugger mot varandra, det svagare slås undan och det starkare träffar

kiri-tsuke inledande svärdshuggrörelse, eller första hugg i en kata

kiritsu kommando att stå upp

kiryoku viljekraft, moralisk energi, ståndaktighet

kisagake piskande drag med svärdet, för att i samma rörelse hugga

kissaki svärdets spetsparti

kissaki-ma avstånd där kontrahenternas svärdsspetsar möts

kiza knästående

kizami-tsuki jabbslag, där främra handen slår till utan sats, i karate

ko-shinogi svärdsspetsens del av shinogi

ko liten

ko gammal

ko-bo-ichi attack och försvar är ett

ko-uchi handledsslag, även kakuto-uchi

ko-uke handledsblockering, även kakuto-uke

koan gåta i zen

Kobayashi-ryu lilla skogens skola, en form av karatestilen Shorin-ryu på Okinawa

kobe-giri hugg genom pannan

ko-budo äldre kampkonster, numera syftande mest på träning med traditionella vapen

kochiburi skaka av blodet från svärdet i liten, kort rörelse, se även chiburi

kodachi litet svärd, med klinga mellan cirka 30 och 60 cm, även shoto och wakizashi, jämför odachi

Kodokan skola där vägen visas, judons högkvarter och centrala dojo i Tokyo

kogan-no-kamae tigerögats gard, med svärdet högt och horisontellt, eggen uppåt

kogeki attack

kogekiho attacktekniker

kogesa svärdshugg genom motståndarens axel, från nacke till armhåla

kohai juniorelev, jämför sempai

koiguchi o kiru lossa svärdet från baljan genom att pressa parerplåten framåt med tummen

Kojiki religiös urkund från 700-talet

kojiri svärdsbaljans ändstycke

kokoro hjärta, vilja, sinne, även shin

kokutsu-dachi stå lutad tillbaka

kokutsu-dachi tillbakalutad ställning (karate)

kokyu magandning

kokyu-chikara kraft genom inandning

kokyu-ho andningsövning, kastteknik i aikido, allmänt att inandas vid rörelse uppåt och utandas nedåt

kokyu-nage andningskast i aikido

kokyu-ryoku andningskraft

komanage spinnande topp, fällningsteknik i karate, snarlik ude-osae

komi sammanpressad, intill

komo stråmatta, rullad och fuktad vid tameshigiri, svärdshuggprov

konban wa godnatt

kongo ställning med svärdet lodrätt framför ansiktet

Koranto tionde formen i Omori ryu iaido

koryu äldre skola

kosa-dachi ställning med korsade ben i karate

kosa-uke korsande blockering, med armarna i kors, i karate

koshi höft, även goshi

koshi-ita ryggstycket på hakama

koshi-guruma höfthjul, kastteknik i judo

koshi-nage höftkast

koshi-waza höfttekniker (judo)

koshiki-no-kata antika former, kata i judo

kosotogake mindre yttre hakning, kastteknik i judo

kosotogari mindre yttre bensvep, kastteknik i judo

kote handled

kote-gaeshi utåtvriden handled, kastteknik i aikido

kote-gatame sittande fasthållning mot ryggliggande, med handledslåsning, i ju-jutsu

kote-giri svärdshugg mot handled

kote-hineri vriden handled, aikidotekniken sankyo

kote-mawashi inåtvriden handled, aikidotekniken nikyo

kote-mawashi-gatame sittande fasthållning mot magliggande, med handledslåsningen kote-mawashi, i ju-jutsu

kote-uchi slag med handleden/underarmen i karate

koto äldre svärd, före 1596

kototama ordens själ, japansk ljudmystik

kotsurigoshi höftkast i judo

kouchi-gari mindre inre bensvep, kastteknik i judo

kouchi-makikomi benkast i judo

kozuka liten kniv som fästs på svärdets balja

ku tom, tomhet, även kara

ku nio

ku-ken tom knytnäve, jämför karate

Ku-shanku kata i karate, döpt efter dess kinesiska upphovsman, även Kanku

kuatsu återuppväckning, konstgjord andning

kubi hals

kubi-giri svärdshugg mot nacken

kubi-hishigi grenslesittande nacklås i judo

kubi-nage nackgreppshöftkast i judo

kubi-shime strypning

kubi-wa ringa in nacken, kastteknik i karate, snarlik iriminage

kubotan vapen i form av kedja, utvecklat av Takayuki Kubota

kudan nionde nivån, nionde svartbältesgraden

kumate björnhand

kumi grupp, tillsammans

kumijo partnerträning stav mot stav (aikido)

kumitachi partnerträning svärd mot svärd, två eller fler kontrahenter

kumite tomhänt kamp i karate

kun ed

kurigata ögla på svärdsbaljan för sageo

kurumagiri hjulhugg, ett stort cirkulärt svärdshugg, se guruma

Kururunfa Fridsamt rivande och för evigt hejdande, kata i karate av kinesiskt ursprung

kusanagiri diagonalt svärdshugg samtidigt med att man sjunker till knästående

kusure-kotehaeshi-gatame stående fasthållning mot stående, med armlås och handledsvridning, i ju-jutsu

kusure-ude-garame stående fasthållning bakifrån mot stående, med armlås, i ju-jutsu

kusure-ude-hishigi stående fasthållning mot ryggliggande, med armbågslåsning, i ju-jutsu

kusuru-kote-gatame stående fasthållning mot ryggliggande, med handledslåsning, i ju-jutsu

kuzure-hiji-makikomi liggande armlås mot stående i judo

kuzure-kami-shihogatame brutet övre fyrpunktslås, fasthållning i judo

kuzure-kami-shihogarami sittande armlås med benen i judo

kuzure-kesagatame sittande fasthållning i judo

kuzure-yokoshiho tvärsliggande fasthållning i judo

kuzushi balansbrytning

kwanku annan stavning av kanku

kyo princip, lärdom

kyojun standard, grund

kyoshi titel i kendo, iaido m.m., 6-7 dan

kyu grad före svartbälte, svartbältesgrad: dan

kyudo pilbågens väg

kyugunto modernt militärsvärd, även gunto och shingunto

kyusho vitala punkter på kroppenL

l kan oftast lika gärna stavas och uttalas rM

ma-ai harmoniskt, balanserat avstånd till partnern

ma avstånd mellan de tränande

mae framför, framåt, motsatt ushiro

Mae första formen i Seitei iai

maeashigeri spark med främre foten

maegeri spark rakt framåt i karate

maitta ge upp

make förlust i tävling

makigiri hävstångshugg, svärdshugg där höger hand hålls stilla och vänster hand dras uppåt (kendo)

makikomi framåtfallande offerkast i judo

makitomoe bakåtfallande offerkast i judo

makiwara vadderad påle eller bräde för slagträning

makoto uppriktighet

makrobiotik japansk kost- och hälsolära baserad på yin och yang

mamorite skydda händerna i svärdsfäktning

mamoru skydda, försvara

manabu lära sig genom imitation

manji-uke dubbelblockering, där ena armen gör en låg och den andra en högre blockering

mannaka exakt mitt

marudome svärdsparad med grepp om klingans rygg

masutemiwaza tekniker som utförs liggande på rygg (judo)

matadachi öppning på båda sidor av hakama

mate vänta, paus i tävling

mawa(ru/te) vända runt

mawashi runt

mawashi-empi-uchi cirkulärt armågsslag i karate, även mawashi-hiji-ate

mawashi-geri rundspark i karate

mawashi-hiji-ate cirkulärt armågsslag i karate, även mawashi-empi-uchi

mawashi-tsuki rundslag, swing i karate

mawate vändning

me öga

me-te kvinnlig hand, ett sätt att benämnda främre, defensiva handen i karate, motsatt o-te

meijin expert

Meikyo Klar spegel, kata i karate, även Rohai

mekugi pigg av bambu, för att fästa svärdsklinga vid tsuka

mekugi-ana hål för mekugi

men huvud, hjälmen i kendo

menkyo licens, intyg på vunna färdigheter i traditionella kampkonster, i regel tre till fem nivåer, jämför dan

menuki ornament på svärdsfäste

metsuke fixeringspunkt, koncentrationspunkt

mi svärdsklingan

michi väg, även do

migi höger, motsatt hidari

migishizentai grundställning med höger fot fram och fötterna på axelbredds avstånd (judo)

mikazukigeri månskärans spark, rundspark med fotsulan som träffyta i karate

misogi rening

mitsuba-dachi ställning med fötterna ihop

mizu-guruma-giri vattenhjulshugg, stort cirkulärt svärdshugg

mizu-nagare flytande vatten, ställning med underarmen framför kroppen i karate

mochi grepp, även dori

mochiage-otoshi lyftande kast i judo

mokuso meditation, även zazen

momijigiri höstlövshugg, mjukt stillsamt svärdshugg

mon port, ingång, beteckning på barn- och ungdomsgrad i judo i Sverige och vissa andra länder, ursprungligen Engelsk indelning

mon släktemblem för samurajfamiljer, fästes på kimonons bröst, rygg, ärmar

mono-ushi svärdets huggträffyta, en bit bakom spetsen

moro båda

moroashi-dachi ställning med fötterna i parallell riktning och bakre hälen lyft

morote-dori grepp med båda händer, även katate ryotedori

morote-gari fällning med grepp om båda benen i ju-jutsu

morote-tsuki slag med båda händerna samtidigt i karate, även awase-tsuki

Morote-tsuki sjätte formen i Seitei iai

morote-uke blockering med båda händerna (armarna) i karate

motodachi försvarare

mudansha tränande utan dangrad, motsatt yudansha

muga-mushin inget ego — inget sinne, hängivenhet i genomförandet

muna rockslaget, dräktens framsida i brösthöjd

munadori grepp om dräkten i brösthöjd

mune svärdsklingans rygg

mune bröst

mune-garami liggande armlåsteknik i judo

mune-gatame liggande fasthållning i judo

mune-gyaku liggande armlås i judo

mune-uchi slå med svärdets ryggsida

munen tomt sinne

munen-mushin ingen ånger — inga tankar, omedvetet handlande

munen-muso ingen ånger — inga planer, omedvetet handlande fritt från mål

mushin inget sinne, naturlighet fri från ansträngning

muso utan plan, oförberett korrekt handlande

Muso jikiden Eishin ryu svärdsskola, döpt efter Hasagawa Eishin

Muso shinden ryu svärdsskola, grundad av Nakayama Hakudo

musubi knyta ihop

musubi-dachi ställning med hälarna ihop och fötterna vinklade utåt

muto inget svärd, obeväpnat försvar mot svärdsangreppN

nagare flödande rörelse, även nagashi

nagasa svärdsklingans längd mätt i rak linje från spets till svärdsryggens slut vid parerplåten

nagashi flödande rörelse, även nagare

nagashi-suburi fritt flytande huggövning

nagashi-tsuki flytande slag i karate

nagashi-uke svepande blockering med öppen hand i karate

nagashi-waza teknikserie som flyter obehindrat från rörelse till rörelse

nage kast, också den som kastar, för det sistnämnda se även tori

nage-no-kata kastform, kata i judo

nage-waza kasttekniker

naginata hillebard

Naihanchi kata i karate, även Tekki

naihanchi-dachi ryttarställning med fötterna vinklade inåt i karate, jämför kibadachi

nakadaka-ippon-ken näve knuten med långfingerknogen framskjutande i karate

nakago tången, den del av svärdsklingan som sitter i fästet

nakaima här och nu

nakazuri kroppens lodräta mittlinje

nami-gaeshi återvändande våg, parerande svep med benet i karate

nami-jujijime normalt krysslås, strypteknik i judo

nana sju, även shichi

nanadan sjunde nivån, sjunde svartbältesgraden, kan även kallas shichidan

naname diagonal

naname-men svärdshugg mot skallens sida, ovanför tinningen

naname-shiko-dachi diagonal ryttarställning i karate, jämför shiko-dachi

narabi-jujijime grenslesittande strypningsteknik i judo

ne på marken, på golvet

nebari hålla svärdet mot motståndarens svärd

nekoashi-dachi kattställning, tyngden på bakre foten och främre fotens häl lyft

nen sinnets klarhet och enhet

newaza mattarbete, sittande och liggande träning (judo)

ni två

ni-no-do svärdshugg över bröstet, strax under bröstvårtorna

ni-no-kamae gard med det långa svärdet hållet lodrätt i högerhanden och det korta vågrätt i den vänstra

nidan andra nivån, andra svartbältesgraden

nidangeri dubbelspark, spark med båda fötterna direkt efter varandra i ett språng, i karate

nidangiri två kvicka svärdshugg, eller att hugga på två höjder

nige undkomma, fly

Nihon Japan

nihon-nukite tvåfingerstöt i karate, även nihon-tsuki

nihon-tsuki tvåfingersstöt i karate, även nihon-nukite

Nihongi religiös urkund från 700-talet

Nijushiho Tjugofyra steg, kata i karate

nikajo äldre term för aikidotekniken nikyo, används inom aikijujutsu

nikyo andra grepptekniken i aikido

nikyu graden 2 kyu

ninindori två angripare, även futaridori

ninja kurir och spion i gamla Japan

ninjo mänskliga känslor, vad man önskar, motsatt giri

ninjutsu ninjans konst, kampkonst utifrån ninja-traditionen

Nippon Budo Kyogikai Japanska Budoförbundet bildat 1977 av de större budoarterna i Japan

norizuki rida det angripande svärdet, kontrollera motståndarens svärd genom att hålla klingan mot det

noto återföra svärdet till baljan

nuki dra

nuki-ashi dragande steg, att dra bakre foten framåt

nuki-hanashi dra vapnet

nuki-kazashi dra svärdet direkt till jodan-no-kamae

nuki-tsuke dra svärdet

nuki-tsuki dra svärdet och stöta i en rörelse

nuki-uchi dra svärdet och hugga i en rörelse

Nuki-uchi tolfte och sista formen i Omori ryu iaido

nukimi draget svärd

nukimi-kamae hålla bokken mot vänsterhöften, som om det vore ett riktigt svärd

nukite spjuthand, öppen hand i karate, stöt med fingertopparna

nukitsuke dra svärdet

nukiwaza teknik för att locka motståndaren till attack (kendo)

nuku dra svärdet

nunchaku vapen från Okinawa, två pinnar sammanhållna med ett rep, ursprungligen ett hästbetsel eller en risslagaO

o stor

o-tagai-ni-rei buga för varandra

o-te manlig hand, ett sätt att benämnda bakre, offensiva handen i karate, motsatt me-te

obi bälte

obigoshi bältesgreppskast i judo

obiotoshi lyftande kast i judo

ocha grönt te

ochiburi skaka av blodet från svärdet i stor rörelse över huvudet, se även chiburi

odachi långsvärd, med klinga över 2 shaku, cirka 60 cm, jämför kodachi

ogesa diagonalt hugg, se även kesagiri

ogoshi större höft, kastteknik i judo

oguruma större hjul, kastteknik i judo

ohayo-gozaimasu god morgon

oikomi träning i högre tempo (karate)

oitsuki knytnävsslag med samma arm och fot fram i karate, i Wado ryu kallat juntsuki

oiwaza attacker mot en retirerande motståndare

oji kontring

ojiwaza kombinerade försvars- och kontringstekniker (kendo)

Okan kata i karate, även Wanken

Okinawa ögrupp på Japans sydöstra kust..........

Okinawa-te Okinawa-hand, namn på karate efter traditionen från ön Okinawa

okuden inre traditionen, dolda lärdomar i äldre budo, se även shoden

okuri-ashi följande fot, steg där främre foten avancerar och bakre följer, jämför tsugi-ashi

okuri-ashibarai vristsvepning, svepteknik i judo

okuri-erijime glidande kraglås, strypteknik i judo

okuri-hiza-osae sittande fasthållning mot magliggande, med låsning av båda benen, i ju-jutsu

Omori-ryu iaidoskola

omote framsidan, motsatt ura

omote utåtvänd, signerad sida på tachi, motsatt ura

onegai-shimasu att be om något, sägs vid träningsstart

oroshi nedåt

osae trycka, pressa, fasthållning

osae-kotegaeshi stående fasthållning mot ryggliggande, med handledsvridning, i ju-jutsu

osaehishigi sittande nacklås i judo

osaekomi fasthållning i judotävling, varvid tidmätning startar

osaeuke nedpressande blockering i karate

osaewaza fasthållningstekniker

osame avsluta

osame-to avsluta med svärdet, återföra svärdet i baljan, även noto

osensei stor lärare, titel som används om till exempel aikidons Morihei Ueshiba, se även daisensei

oshidashi otillået knuffande i kendomatch, även tsukidashi

oshiete kudasai var god lär mig, inför träning med senior

oshigiri utåtriktat svärdshugg, där klingan trycks framåt

osoto-gari större yttre bensvep, kastteknik i judo

osoto-guruma större yttre hjul, kastteknik i judo

osoto-otoshi benkast i judo

osoto-otoshi bensvepning i ju-jutsu

osu knuffa motståndaren (kendo)

otagai-ni-rei de tränandes bugning för varandra

otoshi släppa, fälla

otoshi-empi-uchi armbågsslag nedåt i karate, även otoshi-hiji-ate

otoshi-hiji-ate armbågsslag medåt i karate, även otoshi-empi-uchi

otoshi-zashi bära svärdet instucket i bältet

ouchigari större inre bensvep, kastteknik i judo

owari-no-saho etikett för avslutning, motsatt hajime-no-saho

oyayubi-ippon-ken näve knuten med tumknogen utskjutande i karate

oyowaza avancerade, tillämpade teknikerP

Passai kata från karatestilen Shorin-ryu

Pinan serie om fem kata, pinan shodan t.o.m. godan, skapade av Itosu år 1903, kallas även HeianR

r kan oftast lika gärna stavas och uttalas l

randori fri träning, även jiyuwaza, jiyurenshi och jigeiko

rei hälsning, bugning, se även ritsurei och zarei

reiho etikett, hur man bugar

reishiki etikett, hövlighet

ren sammanhängande

renmei förbund

renoji-dachi ställning i karate med fötterna i L-form

renraku-waza kombinationstekniker

rensei övningstävling

renshi titel i kendo, iaido m.m., 4-6 dan

renshu träningspass

rentsuki slag i tät följ i karate

renzoku oavbruten

renzoku-uchikomi löpande huggteknik med jo (aikido)

riai förening av teori och handling

ritsurei stående bugning

Rohai Hägerns sköld, kata i karate, även Meikyo

rokkyo sjätte grepptekniken i vissa skolor inom aikido, även hijikime osae

rokkyu graden 6 kyu

roku sex

rokudan sjätte nivån, sjätte svartbältesgraden

ronin lösdrivare, herrelös samuraj

ryo båda

ryoashidori benlyftskast i judo

ryoashihishigi dubbelt stående benlås i judo

ryotedori grepp om båda handlederna

ryu skola

Ryuto sjätte formen i Omori ryu iaidoS

sabaki rörelse

saga(ru) retirera

sage(ru) sänka

sageo svärdsbaljans rem

sageto bära svärdet i handen med sträckt arm

sagi-ashi-dachi enbent ställning i karate, även gankaku-ashi-dachi och tsuru-ashi-dachi

saho etikett

sai vapen från Okinawa i gaffelform, ursprungligen ett bondeverktyg

Saifa Riva, kata i karate, hämtad till Okinawa från Kina av Kanryo Higaonna

saiumen övning med upprepade svärdshugg mot höger och vänster yokomen

sakate hålla svärdet med spetsen nedåt

sakatsuchi hamra upp och ner, kastteknik i karate

sake risvin

sakigawa lädertoppen på shinai

samuraj krigaradel, ärftlig titel från och med 1600-talet, cirka 7% av befolkningen under Tokugawa-eran

san tre

sanbon-kumite kamp mot tre motståndare (karate)

sanbon-shobu trepoängsmatch

sanbon-tsuki trippelslag i karate

Sanchin Tre strider, central kata i karatestilen Goju-ryu, hämtad till Okinawa från Kina av Kanryo Higaonna

sanchin-dachi timglasställning i karate

sandan tredje nivån, tredje svartbältesgraden

sankajo äldre term för aikidotekniken sankyo, används inom aikijujutsu

sankaku triangel

sankaku-tai triangelform, fötternas position i hanmi

sankaku-tobi triangelsprång, förflyttning i karate

sankyo tredje grepptekniken

sankyu graden 3 kyu

sannindori tre angripare

sanpo tre riktningar

Sanpo-giri sjunde formen i Seitei iai

Sanseru Trettiosex, kata i karate, även kallad drakkatan

sanshin de tre mentala atttyderna i strid — attack, inväntan, reträtt

sasae-tsurikomiashi ankelkast, svepteknik i judo

sasagakure-no-kamae garden hasso-no-kamae med en hand

sashi stöt

sashi-omote utåtvänd sida på katana, motsatt sashi ura

sashi-ura inåtvänd sida på katana, motsatt sashi omote

sashite höjd hand

Sato andra formen i Omori ryu iaido

satori upplysning i zen

satsujin-ken svärdet som bevarar liv, svädsman med hög anda, motatt katsujin-ken

saya svärdsbalja

saya-ate slå sin svärdsbalja mot en annans, fordom en dödlig förolämpning

saya-banare när svärdsspetsen precis lämnar baljan

saya-biki dra i svärdsbaljan, exempelvis när svärdet dras och i noto

saya-no-unchi oövervinnelighet fast svärdet inte lämnar baljan

sayaiwaza teknik med liten handledsvridning

sayonara farväl

sei orörlig, inaktiv

sei regelbundet,normalt

sei-no-te regelbunden hand, ett sätt att benämnda främre, defensiva handen i karate, motsatt ki-no-te

Seichuto nionde formen i Omori ryu iaido

seigan-no-kamae normal, naturlig gard

seika-no-itten den enda punkten, kroppens centrum, tanden

seiken normalt knuten hand i karate

seiki livskraft

Seipai kata från karatestilen Shorei-ryu

seiryuto tjurslag, utförd med handkantsbasen i karate

Seisan Tretton händer, kata från karatestilen Shorin-ryu, även Hangetsu

seishi-choetsu stå över rädsla för liv och död

seishin-tanren smida sinnet, stärka sinnet genom träning

seitei grundläggande

Seitei iai iaidoskola grundad 1968 av en kommitté inom Zen Nihon Kendo Renmei, ursprungligen 7 former, sedan 10, som kombinerar tekniker från många iaidoskolor

Seiyunchin Lång marsch i tystnad, eller Dragande, kata i karate med ålderdomligt ursprung i Kina

seiza sitta på knä

seiza-no-bu tekniker utförda sittande, se även tachi-no-bu

seme-ashi tryckande fot

seme-guchi öppning för attack

semete angripare

sempai seniorelev, se även kohai

sen initiativ

sen tusen

sen-no-sen ta över initiativet just som motståndaren inleder sin attack

sen-sen-no-sen ta över initiativet när motståndaren överväger att attackera

sensei lärare

sensei-ni-rei buga för läraren

sensu solfjäder

sente första hand, inledande angripare, första rörelsen i en attack

seoi ta upp på ryggen

seoiage axelkast i judo

seoinage axelkast i judo

seoiotoshi axelkast i judo

Sepai Arton, kata i karate av kinesiskt ursprung

seppuku rituellt självmord med svärd, även vulgärt kallat harakiri

sesan-dachi ryttarställning vänd åt sidan i karate

sha-no-kamae gard med svärdet horisontalt vid sidan och spetsen bakåt

shaku längdmått, 30,2 cm, 1 shaku = 10 sun, = 100 bu

shamen huvudets sida, tinningen

shaolin kinesisk tempelboxning, på japanska shorinji kempo

shi fyra, även yon

shi-te dödande hand, ett sätt att benämnda främre, defensiva handen i karate, motsatt katsu-te

shiai tävling

shiai-funo seger på grund av motståndarens oförmåga att fortsätta matchen

shiai-jo tävlingsyta

shiai-kyohi seger när motståndaren avbryter matchen

shiatsu massage

shibori vridandet inåt av greppet om svärdet vid huggets slut

shichi sju, även nana

shichidan sjunde nivån, sjunde svartbältesgraden, kallas oftare nanadan

shidachi avslutande svärd, slut på partnerövning med svärd

shidoin instruktör, mellantitel på budolärare, inom aikido 4-5 dan

Shidokan Tomikis aikidoskola

shihan hög titel på aikidolärare, från 6 dan

shiho fyra riktningar

Shiho-giri tionde och sista formen i Seitei iai

shiho-nage fyra riktningars kast, teknik i aikido

shihon-tsuki fyrfingersstöt i karate

shihonage-gatame sittande fasthållning mot ryggliggande, vid slutet av tekniken shihonage, i ju-jutsu

shikake attack

shikakewaza teknik för att slå till när motståndaren inte är beredd (kendo)

shikaku döda vinkeln

shiki mod

shikko knägång

shiko-dachi djup, bredbent ställning med fötterna pekande utåt, jämför kiba-dachi och naihanchi-dachi

shime strypning

shimegarami liggande armlås i judo

shimewaza strypningstekniker (judo)

shimoseki elevernas plats vid uppställning, mitt emot instruktören

shimotatewari hugg från skrevet uppåt

shimpan domare i tävling

shin hjärta, vilja, sinne, även kokoro

shin-no-kamae gard med vänster fot fram och eggen uppåt

shinai kendosvärd av bamburibbor

Shindo Muso ryu jodo-skola

shingunto modern militärt svärd, oftast fabrikstillverkat, även gunto

shinite grepp om svärdet som omöjliggör hugg, död hand

shinken riktigt svärd, skarpslipat

shinken-shobu-no-kata verklig strids form, kata i judo

shinogi svärdsklingans rygglinje

shinogi-ji svärdsklingans yta mellan shinogi och svärdsryggen

shinpan domare (kendo)

shinpan-cho överdomare på tävling (kendo)

shinpan-in domartrupp på matchområdet, se även shushin och fukushin (kendo)

shinpan-shunin huvuddomare vid matchområde, assisterar shinpancho (kendo)

Shinshin toitsu Toheis aikidoskola, Ki-no-kenkyukai

shinshinto nutida svärd, från cirka 1870 och framåt

shintai förflyttning (judo)

shinto gudarnas väg, religion

shinto nytt svärd, från cirka år 1600 till 1870

shinza shintoistiskt altare

shinzen inför gudarna, gudarnas plats i dojon, vanligen på väggen längst från ingången, se även kamiza

shira-saya klinga inslagen i papper, såsom ett slags balja, görs med kniven i seppuku

shisei hållning

Shisochin Möta fyra fridfullt, kata i karate, förmedlad till Kanryo Higaonna av Ryu Ryuku

shitachi svarande svärd, försvararen i kumitachi, även uketachi

shito-kokyu ett andetag

shitsurei-shimashita ursäkt för något redan utfört

shitsurei-shimasu ursäkt för något på väg att utföras

shizen-hontai grundställning med fötterna på axelbredds avstånd (judo)

shizentai naturlig kroppsställning

sho första, begynnande

sho smärre, motsatt dai

shobu återstart av match

shodan första nivån, första svartbältesgraden

shoden första traditionen, inledande övningar i äldre budo, se även okuden

shodo kalligrafi

shohatsuto svärdshugg i draget, även shohatto

shohatto svärdshugg i draget, även shohatsuto

Shohatuto första formen i Omori ryu iaido

shomen främre vy, även dojons huvudände

shomen-ni-rei bugning mot dojons huvudände

shomen-uchi hugg rakt mot huvudet, se även yokomen uchi

Shorei ryu karatestil från Naha på Okinawa, med tyngdpunkt på fysisk styrka och kraft, jämför Shorin ryu

Shorin ryu Tallskogens skola, karatestil från Okinawa, med tyngdpunkt på mjukhet och kvickhet, jämför Shorei ryu

shorinji kempo kampkonst, på kinesiska shaolin

shoshin nybörjarsinne

shoshinsha nybörjare

shotei-otoshi-uke nedåtriktad blockering med öppen hand i karate

shotei-uchi slag med handflatans bas i karate

shotei-uke blockering med handflatans bas i karate

shoto första hugget

shoto litet svärd, klingans längd mellan 30 och 60 cm, även kodachi och wakizashi

shu-ha-ri följa — bryta — lämna, elevens tre stadier i träning för en lärare

shunkan-uchi slå till när motståndaren blinkar

Shuri-te antik karatestil på Okinawa, föregånagre till Shorin-ryu

shushin chefsmatchdomare, se även fukushin (kendo)

shuto svärdhand, knivhand, handkantsteknik i karate

shuto-uke blockering med öppen hand i karate

Sochin Fredsbevarare, kata i karate

sochin-dachi orubblig ställning i karate, med bakre knät något utåtvridet och kroppen vinklad i hanmi, även fudodachi

sode rockärm

sodedori grepp om ärm

sodeguchi-dori grepp om ärmslutet

sodeguruma stående strypingsteknik bakifrån mot sittande i judo

soete assisterande hand, stödgrepp om svärdsklingan

Soete-tsuki nionde formen i Seitei iai

soke stilchef, överhuvud

soku fot

sokutei-harai-uke blockering med fotsulan i karate

sokutei-osae-uke tryckande blockering med fotsulan i karate

sokuto svärdfot, fotens utsida som träffyta i karate, ofta namn för yoko-geri

sonkyo hukande ställning i början och slutet på kendomatch

sonomama still, kommando i tävling

soremade det är allt, kommando för matchslut i judo

sori mått på svärdets böjning, från nagasa till mune där det är som djupast

sosai samtidig foul för båda tävlande i match (kendo)

soto yttre, motsatt uchi

soto-gake bensvepskast i judo

soto-kaiten yttre rotation

soto-makikomi yttre vridkast, teknik i judo

soto-uke yttre blockering, utifrån och inåt, i karate

suburi grundträning med svärd och stav

suburito tung bokken för huggträning

suigetsu månen på vattnet, locka motståndaren till en attack för att kontra den

suki svacka i koncentrationen, öppning

sukoshi lite

sukui-nage skopkast, teknik i judo

sukui-uke skopande blockering i karate

sumi hörn

sumigaeshi hörnkast, teknik i judo

sumikiri kroppens och sinnets skärpa

sumimasen ursäkta, att be om uppmärksamhet

sumiotoshi hörnfällning, kastteknik i judo

sumo traditionell brottning

sun längdmått, cirka 3 cm, 10 sun = 1 shaku, 1 sun = 10 bu

sune-gakoi svärdsparering för att skydda benen

Suparinpei Hundraåtta händer, kata i karate av kinesiskt ursprung

suri-age glida upp, manöver som inleds med att svärdet glider längs med motståndarens svärd

suri-agewaza teknik för att parera uppåt och slå tillbaka (kendo)

suri-ashi glidande fot

sutemi uppoffra, offerteknik, att ta emot angrepp för att kunna kontra

sutemiwaza tekniker som utförs liggande (judo)

suwariwaza sittande och knägående träning, även suwate

suwate sittande och knägående träning, även suwariwazaT

t kan ibland stavas och uttalas d

t'ai chi kinesiskt uttryck – det högsta ursprunget, föreningen av yin och yang

tabi strumpor

tachi långsvärd, med klinga över 60 cm, buret hängande med eggen nedåt, se även to, ken och katana

tachi-ai ställning för att vara redo att dra svärdet

tachi-dori försvar mot svärd

tachi-kake lodrätt svärdsställ, där svärdet placeras med spetsen uppåt

tachi-kata kroppsställning (karate)

tachi-mei signerad sida på svärd

tachi-no-bu tekniker utförda stående, se även seiza-no-bu

tachi-uchi parövning med bokken där dessa slår emot varandra

tachi-waza stående träning

tai kropp

tai-jutsu tekniker utan vapen

tai-no-henko vändning av kroppen, grundträning i aikido, även tai-no-tenkan

tai-no-shinshuku att sträcka ut och dra ihop kroppen (karate)

tai-no-tenkan vändning av kroppen, grundträning i aikido, även tai-no-henko

tai-otoshi kroppsfällning, kastteknik i judo

tai-sabaki kroppsvridning, undanglidande rörelse

taikai turnering (kendo)

Taikyoku Första orsak, tre kata i karate — taikyoku shodan t.o.m. sandan eller jodan, chudan och gedan, skapade av Gishin Funakoshi, även Kihon

taito stoppa svärdet innanför bältet

taito-shisei formell ställning med svärdet i hand, jämför teito-shisei

take krig, strid, kamp, även bu

takemusu improviserad kampkonst

tambo kort stav

tameshi prov

tameshigiri huggträning på föremål

tameshiware krossningsteknik

tanden kroppens centrum

taninzugake flera angripare

taniotoshi dalfällning, knuffa utför stup, kastteknik över axeln i judo och karate

tanken kniv, även tanto

tanren-uchi huggövning mot föremål med bokken

tanto kniv, med klinga under 30 cm, även tanken

tantodori försvar mot kniv

tao väg, kinesiska för do

tare midje- och höftskydd i kendo

tasuki rem för att knyta tilbaka kimonoärmar

tasukigake knyta tillbaka kimonoärmar

tataki-otoshi slå svärdet ur motståndarens händer

tatami matta, används i Japan även för att ange ytmått för rum, cirka 90 x 180 centimeter

tate vertikal, stå upp

tate-empi armbågsslag uppåt

tate-hishigi stående nacklås i judo

tate-hishigi kast med vridning av huvudet i ju-jutsu

tate-hiza sittande på vänster fot med vänster knä och höger fot i golvet, samt höger knä utåt, även iai-hiza

tate-shihogatame lodrätt fyrpunktslås, fasthållning i judo

tate-tsuki uppåtriktat slag

tateki-uchi strid mot flera motståndare

tawara-gaeshi bakåtfallande offerkast i judo

te hand

te-gatana handsvärd, handkanten i svärdsliknande rörelse

te-guruma lyftande kast i ju-jutsu

te-hanare lägga en hand på svärdsfästet som för att dra, fordom betraktat som en utmaning

te-no-uchi grepp om svärdet med fingrarna kramande inåt

teiji-dachi ställning med fötterna i T-form, i karate

teisho slag med handflatan eller handflatans bas i karate

teisho-uke blockering med handflatan eller dess bas i karate

teito bära svärdet i vänster hand, tryckt mot höften

teito-shisei formell ställning med svärdet i baljan, jämför taito-shisei

teki motståndare

Tekki Hästritt, Järnhästen, tre kata i karate, tekki shodan t.o.m. sandan, även Naihanchi

tekubi handled, underarm

tekubi-osae fasthållen handled, aikidotekniken yonkyo

temoto grepp

Ten-no-kata Himlens kata, kata i karate, bestående av två delar — omote och ura

tenchinage himmel-jordkast, teknik i aikido

tenkan ut från kroppen, utåt, motsatt irimi

tennegui handduk som viras om huvudet, under hjälmen i kendo, se även hachimaki

Tensho svävande händer, kata i karate, skapad av Chojun Miyagi

tetsui slag med knytnävens lillfingersida i karate, även kentsui

tewaza handtekniker

to svärd, se även ken, tachi och katana

to-rei bugning för svärdet

tobi hopp

tobigeri hoppspark i karate

tobikoshi hoppa över höft, träning av högt fall

toketa avbruten fasthållning i judotävling

toma-uchi teknik med stav

tome stanna

tomoe cirkel

tomoehishigi stående nacklås mot liggande i judo

tomoejime stående strypningsteknik i judo

tomoenage högcirkelkast, teknik i judo

tonbo-gaeshi trollsländesvep, hugg fram och åter mellan vänster och höger hasso-no-kame

tonbo-gamae gard med svärdet högt och tillbaka, samt kroppen lutande framåt

tonfa vapen från Okinawa, ursprungligen ett bondeverktyg

tori den som försvarar sig, benämns ibland nage, se även uke

tori-te tekniker för att undkomma i karate

torifune roddövning, även funakogi-undo

torii-gamae gard med svärdseggen uppåt och vänsterhanden på svärdsryggen

tsuba parerplåt på svärd

tsuba-zeriai korsade svärd där parerplåtarna möts

tsubame-gaeshi svalstjärtssvep, upprepade svärdshugg från sida till sida, även kastteknik i karate

tsubame-giri piskliknande hugg från hasso-no-kamae till samma gard på andra sidan

tsugi-ashi efterföljande fot, steg där bakre foten flyttas fram och sedan främre, jämför okuri-ashi och ayumi-ashi

tsuka svärdsfäste

Tsuka-ate åttonde formen i Seitei iai

tsukamiwaza fångstteknik, blockering med grepp i karate

tsuki slag, stöt, även rakt knytnävsslag i karate

tsuki-no-kokoro sinne som månen, vilket förmår uppfatta allt

tsuki-tare halsskydd i kendo

tsuki-te slagtekniker med handen i karate

tsuki-te angripare i karate

tsukidashi otillåtet knuffande i kendomatch, även oshidashi

tsukuri attackförberedelse, ingång med balansbrytning (judo)

tsumasaki-geri spark med tåspetsarna i karate

tsuri dra

tsurigoshi höftlyft, kastteknik i judo

tsurikomi lyfta och dra (judo)

tsurikomigoshi lyftdrag höft, kastteknik i judo

tsuru-ashi-dachi tranställning i karate, även gankaku-dachi och sagi-ashi-dachiU

uchi inre, motsatt soto

uchi slag, hugg

uchi-hachiji-dachi ställning i karate, så gott som jämfota med fötterna pekande inåt, jämför hachiji-dachi

uchi-hiza-osae sittande fasthållning mot magliggande, med benlåsning och kraggrepp, i ju-jutsu

uchi-kaiten inre rotation

uchi-mawashigeri rundspark på insidan i karate

uchi-otoshi svärdshugg nedåt

uchi-otoshiwaza teknik för att slå ner motståndarens svärd (kendo)

uchi-tachi angriparen i kumitachi, motsatt uketachi

uchi-te slående blockering, där angreppet möts med direkt slag eller stöt, i karate

uchi-uke inre blockering, inifrån och ut, i karate

uchideshi elev som bor i dojo

uchiko stenpulver som används i svärdsrengöring

uchikomi hammarslagsblockering i karate

uchikomi upprepning

uchima slagavstånd, där man träffar motståndaren med endast ett steg fram, se även chikama

uchimata inre lår, kastteknik i judo

ude arm, underarm

ude-ate slag med händer och armar

ude-garame liggande fasthållning mot ryggliggande, ovanpåliggande med armbågslås, i ju-jutsu

ude-garami snärjd arm, fasthållning i judo

ude-gatame sittande fasthållning mot magliggande, med armbågslåsning, i ju-jutsu

ude-gatame greppteknik med armbågslås i ju-jutsu

ude-guruma sittande fasthålling mot magliggande, med armlås, i ju-jutsu

ude-henkan-gatame sittande fasthållning mot magliggande, med grepp om arm och krage, i ju-jutsu

ude-hishigi sittande armlås mot liggande i judo

ude-hishigi stående fasthållning mot stående, med armbågslås, också som fällning och kast, i ju-jutsu

ude-hishigi-hizagatame knäarmlås, fasthållning i judo

ude-hishigi-hizagatame stående fasthållning mot sidliggande, med grepp om arm och knä på hals, i ju-jutsu

ude-hishigi-jujigatame korsarmlås, fasthållning i judo

ude-hishigi-udegatame arm-armlås, fasthållning i judo

ude-kimenage armtryckskast, teknik i aikido

ude-kote-gatame stående fasthållning baakifrån mot stående, med handledslås, i ju-jutsu

ude-nobashi utsträckt arm, aikidotekniken gokyo

ude-osae fasthållen arm, aikidotekniken ikkyo

ude-osae-gatame stående fasthållning mot magliggande, med knän mot arm, i ju-jutsu

ude-uke underarmsblockering i karate

ude-wa ringa in med armen, fällningsteknik i karate

ue upp

uke den som anfaller, motsatt tori eller nage ????

uke(ru) blockera, parera

uke-dachi defensiv position, motattack

uke-nagashi flytande parering, med svärdet diagonalt över huvudet

Uke-nagashi tredje formen i Seitei iai

uke-tachi försvararen i kumitachi, motsatt uchitachi

uke-te försvarare i karate

uke-te blockeringstekniker med hand och underarm i karate

ukemi fall

ukigatame grenslesittande fasthållning i judo

ukigoshi flytande höft, kastteknik i judo

ukiotoshi flytande fällning, kastteknik i judo

ukiwaza flytande kast, teknik i judo

undo övning

Unsu Molnhänder, Dela molnen, kata i karate

ura inåtvänd, osignerad sida på tachi, motsatt omote

ura omvänd, motsatt sida, baksida, motsatt omote

uraken bakvänt slag med knytnäven i karate

uramawashigeri bakvänd rundspark i karate, även gyaku-mawashigeri

uranage baksideskast, teknik i judo

urashihogatame omvänt liggande fasthållning i judo

uratsuki uppercut-slag i karate

urauke backhand-blockering i karate

ushin falskt sinne

ushiro bakom, bakåt, motsatt mae

Ushiro andra formen i Seitei iai

ushiro-empi-uchi armbågsslag bakåt i karate

ushiro-geri bakåtspark i karate

ushiro-goshi bakre höft, kastteknik i judo

ushiro-jime sittande strypningsteknik bakifrån i judo

ushiro-jime-gatame stående fasthållning bakifrån mot stående, med hals- och armlås, i ju-jutsu

ushiro-kirotoshi kastteknik i aikido

ushiro-waza angrepp bakifrån

Uto tredje formen i Omori ryu iaido

utsu slå

utsurigoshi ändrande höft, kastteknik i judo

uwagi jackan på en träningsdräktW

Wado ryu den fredliga vägens skola, stil inom karate, grundad av Ohtsuka

waka sensei ung lärare, i t.ex. aikido efterträdaren till doshu

wakarimasen jag förstår inte

wakarimasu jag förstår

wake(ru) sära kontrahenter (kendo)

waki sida

waki-gamae gard med svärdet horisontalt vid sidan (kendo)

waki-gatame stående fasthållning mot hukad stående, även liggande mot magliggande, med armlås, också som fällning, i ju-jutsu

waki-gedan-no-kamae gard med svärdet vid sidan och spetsen pekande bakåt

wakizashi sidsvärd, kortsvärd med klinga mellan 30 och 60 cm, även kodachi och shoto

Wanken Kungakrona, kata i karate, även Okan

Wanshu kata i karatestilen Shorin-ryu, döpt efter kinesisk mästare

ware bryta itu, splittra

warui dåligt

washi-te örnhand (karate)

waza träningssätt

wazaari halv poäng, tämligen korrekt genomförd teknik i budotävlingY

yama-arashi höftkast i judo

yama-gamae bergsgard, gardställning med båda ramar upp i karate

yama-no-kamae gard med armarna höjda, liknande kanji för berg

yama-tsuki bergsslag, slag med båda händer på brett avstånd i karate

yame stopp, sluta

yang solsida, manlig pol, på japanska yo, se t'ai chi

yari spjut

yaridama spetsa en boll, kastteknik i karate

yasumu paus

yawara gammal jujutsu

yin skuggsida, kvinnlig pol, på japanska in, se t'ai chi

yo japanska för yang, motsatt in, se t'ai chi

yo(ru) nalkas, komma närmare

yo-no-te yang-hand, ett sätt att benämnda främre, defensiva handen i karate, motsatt in-no-te

yoho-giri vågrätt hugg

yoi redo (karate)

yoi redo

yoko sida

yoko-chiburi skaka av blodet åt sidan, se även chiburi

yoko-gake sidkroppsfällning, offerkast i judo

yoko-geri sidspark i karate

yoko-giri horisontellt hugg

yoko-guruma sidhjul, kastteknik i judo

yoko-hizagatame bredvidsittande armlås i judo

yoko-ichimonji-giri stort horisontalt svärdshugg

yoko-jujijime sidliggande strypningsteknik i judo

yoko-mawashi-empi-uchi armbågsslag åt sidan

yoko-men sidan av huvudet

yoko-men-uchi hugg mot sidan av huvudet, se även shomen uchi

yoko-otoshi sidfällning, kastteknik i judo

yoko-shihogatame sidfyrpunktslås, fasthållning i judo

yoko-sutemiwaza tekniker som utförs liggande på sidan (judo)

yoko-tomoe offerkast i judo

yoko-udehishigi liggande armlås i judo

yoko-ukemi sidfall

yoko-wakare sidskiljning, kastteknik i judo

yokote linje mellan svärdets egg och spets

yon fyra, även shi

yondan fjärde nivån, fjärde svartbältesgraden

yonhon-nukite stöt med fyra fingrar i karate

yonkajo äldre term för aikidotekniken yonkyo, används inom aikijujutsu

yonkyo fjärde grepptekniken i aikido

yonkyu graden 4 kyu

yori-ashi sidförflyttning (karate)

Yoseikan Mochizukis aikidoskola

Yoshinkan Shiodas aikidoskola

yubi finger

yudansha dangraderad, motsatt mudansha

yugen dynamisk stillhet

yuko kvarts poäng (????), mindre korrekt genomförd teknik i tävling (judo)

yuko-datotsu godkänd träff och poäng i match (kendo)

yukuri sakta

yusei gachi arbetsseger i tävlingZ

Zaidan Hojin Aikikai stiftelsen Aikikai

zanshin utsträckt anda

zarei sittande bugning

zashiki sittande etikett

zazen sittande meditation, även mokuso

zekken namnlapp fäst på dräkten

zen form av buddhism

Zen Nihon kendo renmei Alljapanska kendoförbundet, bildat 1928

zengaku pannan

zengo framsida och baksida

zenkutsu-dachi framsträckt djup ställning (karate)

zenshin framåt

zenwan underarm

zori sandaler

Mina aikidoböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd.
Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more.