Om mig

Kort biografi

Lekfullt videoporträtt av yours truly.

Stefan Stenudd

(1954-) född i Stockholm, uppvuxen i Stockholms förorter - Blackeberg, Hässelby Strand, Jakobsberg, 1975 Stockholms innerstad, från 1977 växelvis med Brandbergen, 1979-80 USA (Fond du Lac, Wisconsin, samt New York, New York), 1988 Uppsala, 1990 Farsta, 1991 Malmö.


Stefan Stenudd 1972. Stefan vid 18 års ålder, 1972.


       Gymnasieskola, 3-årig naturvetenskaplig linje med måttliga avgångsbetyg 1974, tredjespråk franska, specialarbete: Kinesisk kalligrafi. Grundskolan för konstnärlig utbildning 1975, kort men kärnfullt före avbruten studiegång. Stockholms Universitet tidigt 80-tal: studier och dispyter inom populär- och masskultur, socialantropologi, idéhistoria. Lunds Universitet fr.o.m. 1993: förtjust fortsättning inom idé- och lärdomshistoria, segdragen doktorand i skapelsemyter.       Kortare anställningar, bland annat på Göteborgs Banks arbitrageavdelning, NK:s manuella skylttryckning à la Gutenberg, kontorsoffsettryckeriet på Statens Planverk, dito Utrikesdepartementet, rebellisk vaktmästare på Assuranceforeningen (sic!) Skuld, datorstyrd robottestutvärdering på FMV, lärarvikariat i diverse skolämnen på förträdesvis högstadium i stockholmsområdets högre och lägre skikt (Äppelviken respektive Brandbergen). Längre anställning 80-talets första hälft såsom vag handledare i Brandbergens Ungdomsgrupp.

       Från och med samma decennium även frilansskribent, med perioder som bland annat recensent av science fiction och fantasy i Aftonbladet, dito rockmusik och teater på Dagens Nyheter, polemisk vikarierande redaktör och medlem i redaktionskommittén på Ordets Makt, kolumnist i Svenska Fighter, med mera. I huvudsak självlärd bildkonstnär (för närvarande mestadels i träda, förutom en del fotograferande och stunder av kalligrafi) samt författare.

       Under tolv år, 1995-2006, krogrecensenten Bong i Sydsvenskan. Se intervju om det här och en massa annat om det här.

       Litterär debut 1979 med ungdomsromanen Om Om, och fackboken Ställ ditt horoskop, därefter ett drygt tiotal titlar skön- och facklitteratur, samt en del dramatik för scen och film. Sedan 2006 en tilltagande utgivning på engelska av skön- och facklitteratur i egen översättning eller med engelska som originalspråk.


Stefan Stenudd håller aikidoläger. Aikidoläger i Gubbängen 2010.


       Aikidoinstruktör sedan 1973, på Järfälla Budoklubb till 1977, sedan Brandbergens Aikidoklubb, från 1991 och för närvarande på GAK Enighet i Malmö, graderad 6 dan Aikikai (2003), shidoin, samt 4 dan (1996) iaido (Aikido Toho Iai Kenkyukai). Ordförande i Svenska Budoförbundets kendosektion i början på 80-talet, samt dess aikidosektion 1989-91 och igen 1995-99. Informationsansvarig i förbundets styrelse under 2000-talet, ordförande mellan 2009 och 2016. Assisterande generalsekreterare i Internationella Aikidofederationen 1998-2000, ledamot fram till 2008 och vice ordförande till 2012.

       Eget förlag, Arriba, bildat 1985, med utgivning främst av österländsk filosofi och kampkonst. Autodidakt.

Stefan Stenudd 2008. Stefan 2008. Foto: Ulf Lundquist.