Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


MYTOLOGI
Om skapelsemyter m.m.

Skapelsemyterna och Homo rudis

När ordet var kött

Varde big bang

Samisk skapelse

Romersk kosmogoni

Kunskapens träd

Kaos

Fem Jesus

Socialdarwinism

All vår början

Idé

Blixt Gordon

Myth in English


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Mytologi

Myter — skapelsemyter och mytologi

Logiken i skapelsemyter
och andra uråldriga myter


Under ett antal år har jag forskat i skapelsemyter, inom Idé- och lärdomshistoria vid Lunds Universitet. Jag är framför allt nyfiken på att spåra generella mönster i mänskligt tänkande, oavsett kultur och tidevarv, såsom de kommer till uttryck i föreställningar om hur världen kan ha tagit sin början.

       Ett annat alltmer fascinerande perspektiv på myterna är den dramaturgi som går att spåra i dem och använda sig av när de analyseras. Dramaturgin är också ett slående exempel på generella mönster i mänskligt tänkande.

       Inom idé- och lärdomshistoria har det även blivit en del andra texter, med mer eller mindre anknytning till arbetet med skapelsemyterna. Några av dessa finns också här.

Stefan Stenudd
Ny bok:

Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Arkaiska tankemönster i skapelsemyterna
Efter 30 år är jag äntligen klar med min bok om skapelsemyter. Det har varit en så fascinerande resa att omvägarna blev många. Men här är den. Klicka på bilden för att se den på AdLibris nätbokhandel.

Nu även som Kindle ebok på Amazon.Skapelsemyterna och Homo rudis

Skapelsemyter från skrivna urkunder presenteras och analyseras utförligt. Flera kapitel ur boken Homo rudis och världens uppkomst.


När ordet vart kött.

När ordet var kött

Skapelsemyter från kulturer över hela världen utan skrivna urkunder, och vad de berättar om hur människan har tänkt redan för många årtusenden sedan.


Varde big bang.

Varde big bang

Den moderna astronomiska kosmologin om universums uppkomst och dess märkvärdiga likheter med skapelsemyter.


Samisk skapelse.

Samisk skapelse

Den samiska skapelsemyten, hemlig genom 2000 år, och vad som skrivits och spekulerats om den genom alla dessa år.


Janus

Romersk kosmogoni

Teorier om skapelsen i det antika romerska tänkandet, som tog mycket men inte allt från Grekland.


Kunskapens träd.

Kunskapens träd

Ont och gott i bibelns syndafall, samt betydelsen av ett litet pronomen.


Fraktal av Mandelbrot.

Kaos

Nyordning för oordningen — om fraktaler och kaosteori i moderna vetenskapliga spekulationer om den kosmiska ordningen.


Kristus försvinner i Emmaus, Rembrandt c:a 1648.

Fem Jesus

Kristusgestalten: hur den framstår och skiljer sig åt i de fyra evangelierna och en apokryfisk text.


Socialdarwinism

Socialdarwinism

Den hårdhänta termens förekomst och beskrivning i uppslagsverk från olika tider, vilket säger en hel del om dess varierande popularitet genom åren.


All vår början

Om hur några berömda filosofer inleder sina lika berömda verk och vad det antyder om såväl dem som det svåra i att börja.


Idé

Några frågor och påståenden apropos det där med idé- och lärdomshistoria.


Blixt Gordon.

Blixt Gordon och det täcka könet

Närbild på serien Blixt Gordon och dess skildring av kvinnor, i jämförelse med serien Prins Valiant.


Taoismen

Taoismens filosofi och världsbild, som den framträder i den kinesiska klassikern Tao te ching av Lao Tzu.


Creation Myths: In the beginning something.

Creation Myths

Mina engelska texter om skapelsemyternas tankemönster, de grekiska filosofernas kosmologi, Freuds och Jungs förhållande till mytologin, Bibelns första skapelseberättelse, med mera.