Skapelsemyter utan skrivna urkunder

När ordet var kött

Förfadersfigur från Bakota, Bagon. Dessa figurer sattes ovan korgar med förfädernas dödskallar. Från Paul Radin: African Folktales & Sculpture, New York 1964, fig.143.
Förfadersfigur från Bakota, Bagon. Dessa figurer sattes ovan korgar med förfädernas dödskallar. Från Paul Radin: African Folktales & Sculpture, New York 1964, fig.143.
INNEHÅLL:

 1. Kort bakgrund
 2. Dokumentatörerna
 3. Big bang
 4. Särdrag
 5. Psykoanalys
 6. Vilden
 7. Primitiv
 8. Enfald
 9. Trauma
 10. Totem
 11. Det psykologiska perspektivet
 12. Dramats villkor
 13. Källors korsvisa nätverk
 14. Nästa steg
 15. Litteratur

FortsättningDen här texten presenterades för högre seminariet i idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet, den 12 december 1996. Handledare: professor Gunnar Broberg. Fotnoterna har tyvärr fått utgå i denna version, därmed även litteraturhänvisningarna. Dock finns en förteckning över använd litteratur i slutet.