Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


MYTOLOGI
Om skapelsemyter m.m.

Skapelsemyterna och Homo rudis

När ordet var kött

Varde big bang

Samisk skapelse

Romersk kosmogoni

Kunskapens träd

Kaos

Fem Jesus

Socialdarwinism

All vår början

Idé

Blixt Gordon

Myth in English


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Skapelsemyterna och Homo rudis

Skapelsemyterna och Homo rudis.

Våra förfäders tankar om världens uppkomst


Min bok om skapelsemyterna, Homo rudis och världens uppkomst, är äntligen klar och utgiven, efter 30 års arbete med den. I rutan nedan finns en länk till boken på AdLibris, men den finns på alla internetbokhandlar.

       Här på min webbplats lägger jag upp flera av kapitlen ur boken — kanske med tiden samtliga. På denna sida finns en kort introduktion som beskriver bokens innehåll och perspektiv, därefter följer länkar till kapitel från den. Jag hoppas att läsarna ska finna ämnet lika fascinerande som det fortfarande är för mig.

Stefan Stenudd
Ny bok:

Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Arkaiska tankemönster i skapelsemyterna
Efter 30 år är jag äntligen klar med min bok om skapelsemyter. Det har varit en så fascinerande resa att omvägarna blev många. Men här är den. Klicka på bilden för att se den på AdLibris nätbokhandel.

Nu även som Kindle ebok på Amazon.


Introduktion

I så gott som samtliga forna kulturer utvecklades skapelsemyter, ofta både sinnrika och storslagna.

       Genom århundradena har dessa myter tolkats på vitt skilda vis, som diskuteras utförligt i denna bok. Gemensam för dessa teorier var oviljan att tillerkänna våra förfäder förmågan att resonera förnuftsmässigt. I stället ansågs myterna vara omedvetna uttryck för psykiska, sociala eller religiösa behov — som om myterna betydde något helt annat än vad deras ursprungliga berättare menade eller ens kunde begripa. Men skapelsemyterna innehåller både fantasi och förnuft som tydligt påvisar medvetet tänkande.

       Det framgår av mitt tankeexperiment med Homo rudis, den forntida människan med näst intill ingen kunskap om hur världen är beskaffad. När skapelsemyterna betraktas med sådana ögon är deras förklaringar logiska och förloppen de beskriver rimliga, om än vi nu vet att de är felaktiga. Vid sin tillkomst var myterna tänkbara.

       I boken prövas detta perspektiv på tretton skapelsemyter från skilda kulturer och epoker, för att utröna både hur deras tankemönster skiljer sig åt och vad de delar.Innehåll

Klicka på länken för att komma till kapitlet.

Inledning

Tänkandets triangel

Triangeln

Vision

Homo rudis

Homo rudis världsbild

Skrivna urkunder

Enuma elish, Babylonien

Chepre, Egypten

Rigveda, Indien

Tao te ching, Kina

Kojiki, Japan

Popol vuh, Maya

Zarathustra, Avesta

Bibeln, Genesis

Islam, Koranen

Theogonin, Hesiodos

Völuspå, Eddan

Kalevala, Finland

Tabell över de 13 kosmogonierna

Skapelsernas mönster

Big bang som myt

Slutord

Källor